Отделение по Кардиохирургия

Умбал Медика лого

Използваме най-нови хирургични техники и работим с висок клас оборудване, за да осигурим оптимални резултати на оперативното лечение. Рутинно се извършват интервениции  в области като минимално инвазивна хирургия, коронарен байпас на биещо сърце, роботизирани и перкутанни процедури.

Отделение по Кардиохирургия

В отделението по Кардиохирургия на УМБАЛ МЕДИКА РУСЕ имаме за основна цел да предоставим високо ниво на здравна услуга на българските граждани. Поради факта, че някои специфични състояния могат да бъдат лекувани единствено при нас, вратите ни са отворени, както за пациенти от цялата страна, така и за граждани на съседни държави.

Хирургичният ни екип предлага извършване на практически всеки тип сърдечна хирургия при възрастни пациенти: планова и спешна хирургия за заболяване на сърдечните клапи, аневризма и дисекация на аортата, коронарна артериална болест, аритмии, сърдечна недостатъчност, синдром на Марфан, вродени пороци при възрастни, пулмонална хипертония и др.

Опитът ни позволява рутинно да извършваме сложни процедури, които изискват значителни познания и умения. Такива интервенции са повторните сърдечни операции и хирургичното лечение на състояния, считани преди това за неоперабилни, а резултатите ни са с успеваемост над средната за страната.

НАЙ-ЧЕСТИТЕ СЪРДЕЧНИ ОПЕРАЦИИ, КОИТО ИЗВЪРШВАМЕ СА:

БАЙПАС ХИРУРГИЯ НА КОРОНАРНИТЕ АРТЕРИИ

РЕКОНСТРУКЦИЯ/СМЯНА НА АОРТНА КЛАПА

ХИРУРГИЧНА ИМПЛАНТАЦИЯ НА БЕЗШЕВНА АОРТНА КЛАПА

РЕКОНСТРУКЦИЯ/СМЯНА НА МИТРАЛНА КЛАПА

РЕКОНСТРУКЦИЯ/СМЯНА НА ТРИКУСПИДАЛНАТА КЛАПА

РЕКОНСТРУКЦИЯ/СМЯНА НА ПУЛМОНАЛНАТА КЛАПА

КОМБИНИРАНИ СЪРДЕЧНИ ОПЕРАЦИИ

ХИРУРГИЯ НА АОРТАТА

ХИРУРГИЯ НА БЕЛОДРОБНИТЕ АРТЕРИИ

ВРОДЕНИ СЪРДЕЧНИ ПОРОЦИ ПРИ ЛИЦА НАД 18-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ

ТРАНСКАТЕТЪРНА СМЯНА НА АОРТНА КЛАПА

МИНИМАЛНО ИНВАЗИВНА БЕЛОДРОБНА ХИРУРГИЯ

Специалисти в отделение по Кардиохирургия

Началник на отделение