Телефони за връзка с отделения

Умбал Медика лого

Телефони за връзка с дежурен лекар в отделение

0889 54 50 03

от 10:00 ч. до 16:00 ч.

0882 64 94 28

от 12:00 до 13:00 ч.

0886 09 00 56

от 14:00 ч. до 16:00 ч.

0888 66 90 44

от 11:00 ч. до 12:00 ч.
от 21:00 ч. до 22:00 ч.

0889 07 91 00

понеделник – петък
от 14:00 до 15:00 ч.

събота, неделя и почивни дни
от 10:00 до 11:00 ч.

0884 03 63 77

от 12:00 ч. до 13:00 ч.

0884 36 48 08

от 10:00 ч. до 16:00 ч.

0884 00 09 49

от 12:00 ч. до 14:00 ч.

0885 89 60 90

от 08:00 ч. до 15:00 ч.

0886 07 05 50

от 10:00 ч. до 13:00 ч.

0885 23 00 60 – Сектор „Гастроентерология“
0886 44 08 33 – Сектори “ Пулмология“, „Нефрология“, „Ревматология“ и „Ендокринология“
от 12:00 ч. до 14:00 ч.

0882 67 02 82

от 12:00 ч. до 14:00 ч.

0889 52 33 27

от 10:00 ч. до 12:00 ч.
от 16:00 ч. до 17:00 ч.

0884 55 67 05

от 11:00 ч. до 13:00 ч.

0882 58 01 11

от 10:00 ч. до 16:00 ч.

0883 99 97 80

от 13:00 ч. до 14:00 ч.