Умбал Медика лого

1
Лечебни заведения Медика - сграда
1

Вход на Отделение по Съдова хирургия

Отделение по Неонатология

Отделението по Неонатология към УМБАЛ МЕДИКА РУСЕ разполага със съвременна база и апаратура, също и с висококвалифициран лекарски и сестрински персонал с цел съвременна диагностика и лечение на новородените деца.

Екипът се грижи както за здрави новородени с възможност за непрекъснат 24-часов контакт на майка с дете, така и за новородени, изискващи интензивна терапия и наблюдение.

Отделението е разположено на втория етаж на УМБАЛ МЕДИКА РУСЕ в крило, предназначено специално за майките и техните бебета. Достъпът до отделението е ограничен за външни посетители.

Оборудването с апаратура и консумативи отговаря на Медицинския стандарт по Неонатология. Налични са  кувьози за интензивно лечение на новородени, транспортен кувьоз, реанимационна маса, апарат за изкуствена вентилация, апарат за дихателно подпомагане, монитори за жизненоважни показатели, лампи за интензифицирана фототерапия, инфузомати и билирубинометър.

Работно време

Работи от 00:00 ч. до 24:00 ч.

 • Прием:

  В отделението се осъществява спешен и планов прием.

  За престоя на бебето в болницата не е необходимо да се носят консумативи – предоставят се стерилни бебешки дрехи и пелени от болницата, еднократни пелени и продукти за хигиенна грижа, шишета, биберони.

 • Наблюдение в отделението:

  Вниманието на екип на Неонатологично отделение е ангажирано постоянно със състоянието на новороденото. Осигурена е непрекъсната 24-ЧАСОВА грижа. Екип, който се грижи за децата е: лекар неонатолог и две акушерки/мед. сестри през деня, една акушерки/мед. сестра през нощта. Денонощно наблюдение на новородените се осъществява и чрез монтираните в залите камери.
  Всеки ден лекуващите лекари след визитация дават информация за състоянието на новороденото.

 • Проследяване възстановяването на новородените:

  В неонатологичния кабинет могат да се извършват прегледи и консултации на новородени и деца на свободен прием и след предварително записване.

В ОТДЕЛЕНИЕТО СЕ ИЗПЪЛНЯВАТ СЛЕДНИТЕ УСЛУГИ:

Присъствие на неонатолог на всяко раждане, независимо дали е физиологично или чрез цезарово сечение.

Първична реанимация на здрави и високорискови новородени.

Диагностика и лечение на редица заболявания – перинатална асфиксия, инфекциозни заболявания, белодробни заболявания, хемолитична болест на плода и новороденото, електролитни нарушения и други.

Генетичен скрининг на всички новородени за вродена надбъбречна хиперплазия, вроден хипотиреоидизъм и фенилкетонурия.

Задължителни за неонаталния период имунизации, освен ако родителите не са изразили писмено съгласие за отказ от ваксинация.

Наблюдение на новороденото от персонала и родителите посредством система за видеонаблюдение,  инсталирана в помещенията с новородените.

Ежедневна информация на родителите за състоянието на детето и обсъждане с тях интересуващите ги проблеми, съвети за отглеждането на новороденото у дома.

КАКВО СЛЕДВА СЛЕД РАЖДАНЕ:

Непосредствено след раждането новороденото се поема от акушерка или медицинска сестра и лекар неонатолог.
Прерязва се пъпната връв и се обработва стерилно.
Провежда се първичен преглед, детето се проверява за видими малформации, оценява се състоянието му. При нужда се реанимира.
Осъществява се измерване на тегло, ръст и обиколки.
Осъществява се първи контакт на новороденото с майката в родилна зала, при добро състояние и на двамата.

Непосредствено след раждането новороденото се поема от акушерка или медицинска сестра и лекар неонатолог.
Прерязва се пъпната връв и се обработва стерилно.
Провежда се първичен преглед, детето се проверява за видими малформации, оценява се състоянието му. При нужда се реанимира.
Осъществява се първи контакт на новороденото с майката в операционната зала при добро състояние и на двамата.
Детето се настанява в Неонатологичното отделение, където грижата за него се поема от екипа.
Майката се превежда в Реанимация, където се възстановява след упойка и се подготвя да види детето си и ако се чувства добре, да го закърми.

Здравите новородени деца, които не изискват непрекъснато медицинско наблюдение по време на престоя им в болницата, се настаняват и отглеждат в една стая с майка си, независимо от начина на раждане.
Сутрин за провеждане на визитацията (преглед и изследвания или процедури) всички новородени се събират в залите на Неонатологично отделение.
След тоалет, преглед и провеждане на нужните процедури новородените се връщат в стаите на майките си.
Всяка вечер на бебетата се извършва тоалет (къпане), който може да се наблюдава от майката и тя да получи напътствия как да къпе детето у дома. При желание на майката и съобразно натовареността на отделението тя може да бъде обучена на практика за това.
Периодичната подмяна на еднократните пелени се извършва от дежурната сестра в Неонатологично отделение. След проведено обучение на майката, се насърчава тя сама да се включва в подмяната.
Новороденото се поема от дежурната сестра за обслужване при извършване на манипулации на майката или при състояния, които я възпрепятстват да полага грижи за него.

При здрави новородени не се назначават други изследвания освен скринингови за вродена надбъбречна хиперплазия, вроден хипотиреоидизъм и фенилкетонурия.

Според състоянието на детето могат да бъдат назначени и следните изследвания:

 • Хематологични (кръвна картина, изследване на С-реактивен протеин, серология, кръвна група при необходимост, изследване на билирубин, газов анализ, хемокултура и др.)
 • Изследване на урина – според състоянието на детето и неговите нужди
 • Ултразвукови изследвания – коремна ехография, кардиоехография, трансфонтанелна ехография и др.
 • Микробиологични изследвания – при необходимост и по преценка на неонатолог се взимат секрети (от ухо, очен секрет и др.) за микробиологични изследвания. Според състоянието на новороденото и резултата от изследванията се прилага адекватно лечение.

Когато се налага, бебетата се консултират със специалист, съобразно тяхното състояние: детски очен лекар, детски кардиолог, детски хирург.

Допълнителните изследвания и прегледи се прилагат при строги индикации съобразно с медицинския стандарт по Неонатология.

Имунизациите на новородените се прилагат съобразно имунизационния календар на страната и състоянието на детето. При желание от ваша страна да се ОТКАЖАТ имунизациите, можете да попълните съответния формуляр за отказ (наличен е в клиниката).

По време на престоя си в УМБАЛ „МЕДИКА РУСЕ“ майките могат и е желателно да бъдат непрекъснато с децата си. Така може да се реализира възможността за изключително кърмене. Екипът на Неонатологично отделение съдейства да се  закърми новороденото. Помага със съвети  и обучение, защото най-добрата храна за едно новородено дете е кърмата.

При необходимост  или лекарска препоръка бебето може да се храни с приготвено в млечната кухня адаптирано мляко.

За правилно и безпроблемно протичане на процеса на кърмене е желателно то да  започне възможно най-рано след раждането. В отделението са налични механични помпи за изцеждане на кърма и една електрическа, които се стерилизират в болничното стерилизационно отделение.

За записване имената на новороденото са необходими лични карти и на двамата родители, когато те са в граждански брак. За записване на имената на новороденото е необходимо съгласие на бащата относно имената на детето. На следващ етап, след издаване на акт за раждане, промяната на имената е административно трудна.

Ако няма сключен граждански брак, бащата на детето  е необходимо лично да декларира именуването или  да предостави нотариално заверена декларация

Новородените се изписват в зависимост от определените по клинична пътека дни за болничен престой. При нормално раждане минималният  болничен престой е 3 дни, при оперативно раждане – 4 дни.

В случаите, когато новороденото е недоносено или има някакво заболяване, то се изписва според правилата и изискванията на НЗОК и съответната клинична пътека.
Лекуващият лекар предупреждава родителите от предходния ден за часа на изписване.

Изписването става в специална зала, разположена на втория етаж на болницата.

При изписване на бебето  е необходимо да се подготвят  предварително изпрани дрехи за изписването на детето (и  шапка), одеяло или пелена, кошница или столче за автомобил за новородено. Комплектът се носи от близките в деня на изписването.

Епикриза на новороденото се  получава в деня на изписването. В нея са описани проведените изследвания, лечение и имунизации и препоръки за проследяване от личния лекар.