Микробиологична лаборатория

Умбал Медика лого

1
Лечебни заведения Медика - сграда
1

Вход на Отделение по Съдова хирургия

Микробиологична лаборатория

Микробиологичната лаборатория към УМБАЛ МЕДИКА РУСЕ е модерно оборудвана медицинска лаборатория, поддържаща съвременните иновативни изисквания за медицински изследвания. Разполага с широк набор от медицински консумативи от високо качество. В нея работи висококвалифициран персонал.

Качеството на лабораторна дейност е осигурено и чрез автоматизираната лабораторна система Gama Multilab. Чрез нея се постига контрол на процесите на регистрация на постъпващите материали, предаването на резултатите и тяхното съхранение. Всеки биологичен материал, постъпва в лабораторията с уникален баркод, който го придружава по време на обработката до издаването на резултата от изследването. Извършва се вътрешен лабораторен контрол на всички консумативи, ползвани по време на анализите. Микробиологичната лаборатория към УМБАЛ ,,МЕДИКА РУСЕ“ участва в Националната система за външна оценка на качеството.

Микробиологичната лаборатория към УМБАЛ МЕДИКА РУСЕ извършва:

МИКРОБИОЛОГИЧНА ДИАГНОСТИКА

на широк кръг инфекции с изследване на материали като серуми, урини (урокултура), вагинални, цервикални, простатни, уретрални, гърлени, носни, очни, ушни секрети, храчки, раневи секрети, хемокултури и др.

ДИАГНОСТИКА НА CLOSTRIDIUM DIFFICILE

и определяне на токсини А и В директно във фецес на пациенти с антибиотико- асоциирана диария и псевдомембранозен колит

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ФЕКАЛНИ ПРОБИ

за патогенни чревни бактерии – Salmonella, Shigella, диарогенни E.coli, Campylobacter и на Helicobacter pylori – причинител на гастрити, язвена болест и карцином на стомаха

Оборудване:

Всички технически средства в лабораторията отговарят на международните стандарти за качество (ISO 9001). Работи само с най-съвременната и доказано качествена диагностична апаратура на марките Euroimmun, Bruker, Bioer Technology и др. В лабораторията са осигурени следните технически средства:

Автоматична ELISA

имуноензимен тест, който използва серумна проба за детерминиране на наличността на конкретни имунни отговори за налични или вече преминали инфекции;

MALDI-TOF

най-съвременният маспектрометричен апарат за идентифициране на бактерии въз основа на уникалния пептиден модел или пръстов отпечатък на всяка бактерия;

Апаратура за PCR

бърз, много точен начин за диагностициране на определени инфекциозни заболявания и генетични промени. Тестовете работят чрез намиране на ДНК или РНК на патоген (болестотворен организъм) или анормални клетки в проба. PCR тестовете могат да открият заболяване, когато в тялото има само много малко количество патогени;

Помощни технически средства

необходими за извършване на лабораторните анализи – центрофуги, везни, микроскопи, автоматични пипети и др.

Автоматизирана система за култивиране на хемокултури