Умбал Медика лого
1
Лечебни заведения Медика - сграда
1

Вход на Отделение по Лицево-челюстна хирургия

Отделение по Лицево-челюстна хирургия

Отделението по Личево-челюстна хирургия е

Работно време

Работи от 00:00 ч. до 24:00 ч.

 • Прием:

  В отделението се осъществява спешен и планов прием, чрез направление от специалист или чрез отделение по Спешна медицина на УМБАЛ „МЕДИКА РУСЕ“

 • Проследяване възстановяването на пациентите

  За проследяване възстановяването на пациентите и ефекта от проведеното лечение се назначават контролни прегледи след изписване, на които се предписва необходимата поддържаща терапия и хигиенно-диетичен режим.

В ОТДЕЛЕНИЕТО СЕ ЛЕКУВАТ:

ДЕНТО-АЛВЕОЛАРНА ХИРУРГИЯ:

 • Одонтектмия на импактирани трети молари
 • Одонтектомия на ортодонтски показания
 • Одонтектомия при коморбидни пациенти
 • Пародонтална хирургия
 • Костна аугментация и синуслифт процедури
 • Поставяне на интраорсални дентални импланти
 • Оперативни процедури за отстраняване на доброкачествени и злокачествени новообразувания на челюсти

ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ ТУМОРИ НА КОЖАТА И МЕКИТЕ ТЪКАНИ НА ЛИЦЕТО, КЛЕПАЧИТЕ, НОСА, УШИТЕ, КОЖАТА НА ГЛАВАТА И ШИЯТА:

 • Базалноклетъчен карцином, плоскоклетъчен карцином, малигнен меланом, саркоми на меките тъкани и др.
 • Доброкачествени тумори и лезии на кожата на лицето, главата и шията: ексцизия на невуси, кисти и др.
 • Злокачествени тумори на устната кухина: рак на долната и горната устна, рак на езика, рак на бузите, твърдото небце, челюстите и венеца
 • Доброкачествени и злокачествени тумори на големите и малките слюнчените жлези
 • Доброкачествени и злокачествени тумори на лицевите и челюстните кости и орбитата
 • Доброкачествени и злокачествени тумори на околоносните кухини, максиларния синус, носната кухина
 • Диагностика и хирургично лечение на доброкачествени и злокачествени тумори при деца
 • Диагностика и лечение при туморни процеси и кисти на шията
 • Диагностика и лечение при шийна лимфаденопатия, както и провеждане на биопсия на лимфни възли на шията при случаи съмнителни за малигнени лимфоми като лимфом на Ходжкин (M. Hodgkin) и Неходжкинови лимфоми
 • Хирургично и консервативно лечение при тумори от съдов произход: хемангиоми, лимфангиоми и съдови малформации

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ЕЗИКА, УСТНИТЕ И УСТНАТА КУХИНА ОТ РАЗЛИЧНО ЕСТЕСТВО. ОРАЛНА ПАТОЛОГИЯ:

 • Диагностика и лечение при предракови заболявания като левкоплакия, еритроплакия и предракови състояния
 • Диагностика и лечение на лезии на лигавицата на устната кухина от различно естество: лихен планус, афти, язви, рани, гъбични заболявания, редки синдроми, изяви на общи заболявания и др.

ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ЧЕЛЮСТИТЕ И ЛИЦЕВИТЕ КОСТИ:

 • Кисти на челюстите, тумори на челюстите, възпалителни заболявания на челюстите (остеомиелит), както и некрози на челюстите в резултат от провеждана лъчетерапия или медикаментозно свързани остеонекрози с прием на бифосфонати или денозумаб.

ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ЛИМФНИТЕ ВЪЗЛИ НА ЛИЦЕТО И ШИЯТА:

 • Възпалителни заболявания на лимфните възли
 • Остри и хронични лимфаденити от одонтогенен, дерматогенен, стоматогенен произход
 • Лимфаденопатии, свързани със специфични, инфекциозни, паразитни заболявания и др.

ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ГОЛЕМИТЕ СЛЮНЧЕНИ ЖЛЕЗИ:

 • Възпалителни заболявания (сиалоаденити, паротити) на големите слюнчени жлези (паротидна, подчелюстна и подезична слюнчена жлеза)
 • Туморни заболявания на големите слюнчени жлези
 • Диагностика и лечение при уголямяване размера на слюнчените жлези (сиалози, сиалоаденози), както и при сухота на устната кухина
 • Синдроми, свързани със слюнчените жлези

ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ОКОЛОНОСНИТЕ КУХИНИ. ЗАБОЛЯВАНИЯ НА МАКСИЛАРНИЯ СИНУС:

 • Диагностика на заболявания на максиларния синус
 • Хирургично лечение при възпалителни заболявания на максиларния синус (синуити) от одонтогенен произход, кисти, полипи и туморни процеси на максиларния синус

ХИРУРГИЧНО И КОНСЕРВАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ДОЛНОЧЕЛЮСТНАТА СТАВА:

 • Болкови синдроми, дегенеративни, възпалителни, реактивни, функционални заболявания на темпоро-мандибуларната става.

ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА ТРАВМИ НА МЕКИТЕ ТЪКАНИ И КОСТИ В ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНАТА ОБЛАСТ:

 • Хирургично лечение при фрактури на долната и горната челюст, носните кости, фрактура на ябълчната кост и орбитата.

ХИРУРГИЧНО И КОНСЕРВАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ВЪЗПАЛИТЕЛНИ ПРОЦЕСИ НА ЛИЦЕТО, ШИЯТА И УСТНАТА КУХИНА ОТ РАЗЛИЧНО ЕСТЕСТВО:

 • Възпалителни заболявания на кожата на лицето, главата и шията: фурункул, карбункул
 • Възпалителни процеси, абсцеси, флегмони на лицето, устната кухина, шията
 • Възпалителни заболявания на лимфните възли, слюнчените жлези, челюстните кости

ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА, РЕКОНСТРУКТИВНА И ЕСТЕТИЧНА ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ:

 • Ортогнатична хирургия – хирургично лечение на вродени и придобити деформации в лицево-челюстната област (преразвитие на горна или долна челюсти, отворена захапка, летерогнатия и др.)
 • Реконструктивна хирургия при придобити дефекти на челюстите, лицевите кости, меките тъкани и устната кухина
 • Пластично-възстановителна хирургия при дефекти на кожата и меките тъкани на лицето, главата и шията
 • Хирургично лечение при вродени цепки на устните и небцето
 • Корективни операции при белези на лицето от различен произход
 • Лицева естетична хирургия: блефаропластика, ринопластика, отопластика, ритидектомия, лифтинг на чело и вежди и др.