Кабинет за неотложна медицинска помощ

Умбал Медика лого
1
Лечебни заведения Медика - сграда
1

КАБИНЕТ ЗА НЕОТЛОЖНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

КАБИНЕТ ЗА НЕОТЛОЖНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

Кабинетът за Неотложна медицинска помощ работи със здравноосигурени лица, включени в регистрите на общопрактикуващите лекари, с които лечебното заведение има сключен договор за оказване на този вид медицинска помощ. Кабинетът е разположен на първия етаж на болница „Медика“ от северната страна на сградата – от към бул. Липник. Работи от 20 ч. вечерта до 8 ч. сутринта през работните дни и денонощно през почивните и празничните дни. Целта му е да осъществява медицинска помощ, която не може да бъде отложена във времето в рамките на утвърдения график на кабинета.

За да се възползват от услугите му, пациентите трябва да предоставят здравноосигурителната си книжка, да заплатят потребителска такса съгласно Закона за здравното осигуряване, както и употребените медикаменти и консумативи, ако има такива.

Работно време делник

От 20:00 ч. до 8:00 ч. през работните дни

Работно време празник

Денонощно през почивните и празничните дни

  • Неотложна помощ

    Лекарите от кабинета за Неотложна помощ не извършват домашни посещения, с изключение за услугата „Установяване на смърт“, която се заплаща по ценоразписа на лечебното заведение, тъй като не е включена в основния пакет от дейности на общопрактикуващите лекари.

  • Спешни случаи

    При спешни случаи, изискващи домашно посещение или транспортиране до болница, пациентите следва да се обърнат към екип на ЦСМП на тел. 112.

  • Рецепти

    При необходимост лекарите от кабинета могат да издадат рецепти, но не такива по  Здравна каса. Не издават направления за изследвания или консулти със специалисти.

СПЕЦИАЛИСТИ СКЛЮЧИЛИ ДОГОВОР ЗА МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ:

Д-Р АЙДЪН АЛЯЙДИНОВ ДЖИНИЕВ

Д-Р БОЖАНА ЛАЗАРОВА ДЕКОВА- ПЕТРИЧЕВА

Д-Р БОЖИДАР ВАСИЛЕВ НИКОЛОВ

Д-Р БОРИСЛАВ ТОДОРОВ ТОДОРОВ

Д-Р БОРЯНА ПЕНЧЕВА ИВАНОВА

Д-Р БОРЯНА РАШКОВА ТОДОРОВА

Д-Р ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА ХРИСТОВА

Д-Р ВАЛЕНТИНА ЙОРДАНОВА НЕДЕЛЧЕВА

Д-Р ВАЛЯ ДИМИТРОВА ДЕНЧОВСКА

Д-Р ВАНЯ ЙОРДАНОВА ИЛИЕВА - ТОДОРОВА

Д-Р ВАНЯ ХРИСТОВА ИЛИЕВА

Д-Р ВЕЛИСЛАВА ВАЛЕНТИНОВА БРЯЗОВСКА

Д-Р ВЕСЕЛИНА КОЛЕВА ЙОНЧЕВА - ЛАЗАРОВА

Д-Р ВИДЕЛИНА ВЪЛОВА МОЛЛОВА

Д-Р ВИДЕЛИНА НИКОВА ДАСКАЛОВА

Д-Р ГАЛЯ СТАНЕВА АЛ-КАДИ

Д-Р ГЕОРГИ ИЛИЕВ ГЕОРГИЕВ

Д-Р ГЕРГАНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

Д-Р ДАРИНА КЪНЕВА КОСТАДИНОВА

Д-Р ДАРИЯ БОРИСОВА ПЕТРОВА

Д-Р ДОБРИНКА СТОЯНОВА РАДОЕВА

Д-Р ЕВЕЛИНА ДИМИТРОВА ИВАНОВА

Д-Р ЕМИЛ ВИКТОРОВ МЛАДЕНОВ

Д-Р ЕМИЛ ХРИСТОФОРОВ ПИРОНКОВ

Д-Р ЕМИЛИЯ ИВАНОВА ЯНКОВА - ПЕТРОВА

Д-Р ЗДРАВКА СТЕФАНОВА ДИМИТРОВА

Д-Р ИВАН ПЕТРОВ ВЕЛЕВ

Д-Р ИВАН ВСЕВОЛОДОВ СОРОКИН

Д-Р ИВЕЛИН ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ

Д-Р ИЛКО ЙОРДАНОВ МАРИНОВ

Д-Р ЙОРДАНКА ГРОЗДАНОВА КОЛЕВА

Д-Р ИРИНА КОЙЧЕВА АНДОНОВА

Д-Р КАТЕРИНА АНГЕЛОВА НИКОЛОВА

Д-Р КАТЯ ЛУКА ДУКОВА

Д-Р КРАСИМИРА БОЙЧЕВА КОЕВА

Д-Р КРАСИМИРКА ГАНЧЕВА РАЧЕВА - БОТЕВА

Д-Р МАРГАРИТА НИКОЛОВА ЦАНКОВА- ЕНЧЕВА

Д-Р МАРИЯ ГЕНЧЕВА БАКАЛОВА

Д-Р МАРИЯ НИКОЛОВА ДЖУРОВА - РАДАНОВА

Д-Р МАРИЯНА ПЕТКОВА ПАРАШКЕВОВА

Д-Р МИЛЕНА ДИМИТРОВА ИВАНОВА - ЙОРДАНОВА

Д-Р МИТКО ЗДРАВКОВ ИЛИЕВ

Д-Р НАТАЛИЯ СТЕФАНОВА КОСТАДИНОВА - ДИМОВА

Д-Р НЕРИМАН РАИФ ПАНДЖАР

Д-Р ОРЛИН ПЕТРОВ КОЖУХАРОВ

Д-Р ПЕТЪР ПЕТКОВ ЯНЕВ

Д-Р ПЕТЯ АНГЕЛОВА НАКОВА

Д-Р ПЕТЯ ДИМОВА СТЕФАНОВА

Д-Р ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ СТАНЕВ

Д-Р РАДОСЛАВ БОНЧЕВ БАРБОЛОВ

Д-Р РОСЕНКА АЛЕКСАНДРОВА ЯЛАНДЖИЕВА

Д-Р РОСИЦА ВЕЛИКОВА ГЕЦОВА

Д-Р СВЕТЛАНА ХРИСТОВА НЕДЯЛКОВА

Д-Р СЕРГЕЙ ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ

Д-Р СИЛВИЯ АРА ПАПАЗЯН - САРКИСЯН

Д-Р СИЛВИЯ ГЕЦОВА СЛАВОВА

Д-Р СРЕБРИНА ВАСИЛЕВА ПЕТКАНОВА - КРЪСТЕВА

Д-Р СТАНИМИР ИВАНОВ СТАНЕВ

Д-Р СТЕФКА ТОДОРОВА НИКОЛАЕВА - СТЕФАНОВА

Д-Р СТОЯНКА СТЕФАНОВА КОВЧАЗОВА

Д-Р ТАТЯНА МАТЕВА МАТЕВА - ИВАНОВА

Д-Р ТАТЯНА СОТИРОВА ПЕЛТЕКОВА

Д-Р ТАТЯНА СТОЯНОВА ЖЕКОВА

Д-Р ТАТЯНА ТОДОРОВА ДИМИТРОВА

Д-Р ТУРАЛ МОХАМЕД АГУШ

Д-Р ХРИСТОФОР ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ

Д-Р ШАРЛОТА ИЗИДОР АЙЗНЕР - ДИКОВА

Д-Р ЮЛИАНА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА

Д-Р ЮЛИЯНА ЦОНЕВА АТАНАСОВА - КОЛЕВА

Новини