Умбал Медика лого
1
Лечебни заведения Медика - сграда
1

Вход на Отделение по Патоанатомия

Отделение по Патоанатомия

Отделението по Обща и клинична патология към УМБАЛ „МЕДИКА РУСЕ“ е създадено през 2015 г. Помещенията са оборудвани със съвременна апаратура, осигуряваща оптимална и правилна лабораторна обработка на тъканни и клетъчни материали, с цел диагностика на възпалителни, дегенеративни и онкологични заболявания.

Отделението отговаря на изискванията и осъществява дейността си съгласно медицински стандарт.

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ В ОТДЕЛЕНИЕТО СА:

Биопсични и цитологични изследвания на широк спектър от заболявания, с фокус върху болестите на:

– Гастро-интестинален тракт
– Женска полова система
– Млечна жлеза
– Мъжка полова система
– Дихателна система
– Кожа и кожни аднекси
– Щитовидна жлеза

Патоанатомична аутопсия:

Извършване на патоанатомична аутопсия, при спазване на изискванията по медицинския стандарт и Правилника на лечебното заведение