Умбал Медика лого
1
Лечебни заведения Медика - сграда
1

Вход на Отделение по Съдова хирургия

Отделение по Съдова хирургия

Отделението по Съдова хирургия  е част от структурата на УМБАЛ МЕДИКА РУСЕ. В него са обособени две зали – зала за ендоваскуларни процедури с модерна ангиографска апаратура тип С – рамо за интраоперативна съдова диагностика и операционна зала за оперативно лечение на артериалната и венозна патология в пълен обем.

СЪДОВИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ са едни от най-честите и опасни патологични състояния, водещи до тежки инвалидизации или до фатален изход. Поставянето на точна диагноза при приема изисква бързо и адекватно поведение на дежурния екип, често пъти решаващи за спасяването на крайника или живота на пациента.

Не подценявайте оплакванията, свързани със съдовата патология и ако имате такива, задължително направете консултация със специалист по съдова хирургия!

Работно време

Работи от 00:00 ч. до 24:00 ч.

  • Прием:

    В отделението се осъществява спешен и планов прием, чрез направление от специалист или чрез отделение по Спешна медицина на УМБАЛ „МЕДИКА РУСЕ“

  • Проследяване възстановяването на пациентите

    За проследяване възстановяването на пациентите и ефекта от проведеното лечение се назначават контролни прегледи след изписване, на които се предписва необходимата поддържаща терапия и хигиенно-диетичен режим.

МЕТОДИТЕ НА ЛЕЧЕНИЕ В ОТДЕЛЕНИЕТО СА:

ЕНДОВАСКУЛАРНИТЕ ПРОЦЕДУРИ

Балонна дилатация, имплантиране на стентове, емболизираща терапия – основни методи на лечение в отделението, които се извършват само с едно убождане, най-често на феморалната артерия /в ингвиналната гънка/ или брахиалната артерия / в лакътната гънка/ под местна упойка. Те са подходящи за повечето стеснения на артериите, удължават живота на крайника, изключително щадящи са за пациента и водят до бързо възстановяване, часове след процедурата и възможно най-къс болничен престой.

ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

Заема изключително важно място в работата ни, тъй като има много спешни състояния в съдовата хирургия, с внезапно прекъсване на артериалния кръвоток, които изискват до часове директно отпушване на артериите на крайника / крак или ръка/, с помощта на балонен катетър на Фогарти, който е най-широко използваният в световен мащаб за отстраняване на кръвни съсиреци.

ХИБРИДНИ ОПЕРАЦИИ

Сравнително новият авангарден метод на лечение е приложим поради непосредствената близост на двете зали, само на няколко метра една от друга. Те представляват комбиниране на оперативния метод /директно отпушване на артериите/ с ендоваскуларни методи /балонна дилатация или имплантиране на стентове/ и водят до по-бързо възстановяване и подобряване качеството на живот на пациента и значително намаляват болничния му престой.

КОНСЕРВАТИВНО /МЕДИКАМЕНТОЗНО/ ЛЕЧЕНИЕ

Провежда се с комбинация от няколко медикамента. Установено е добро повлияване на симптомите от прилагането на простагландинови/простациклинови препарати. Те са вещества, които нормално се отделят в организма и имат свойството да защитават повърхността на кръвоносните съдове от неблагоприятните фактори, разрушаващи артериите. Прилагат се венозно, най-добре чрез специален уред, наречен перфузор, позволяващ на медикамента да се въвежда постоянно.

В отделението се извършва лечение на широк спектър от съдови заболявания:

Артериални заболявания:

Периферни стенози (стеснения) и тромбози (запушвания) на съдовете на крайниците и екстракраниалните мозъчни артерии

Емболии на съдовете на крайниците

Аневризма на аортата и периферните съдове

Стеснения и запушвания (тромбози) на висцеларните артерии (съдовете, кръвоснабдяващи коремните органи)

Всички форми на атеросклероза

Артерио-венозни малформации

Венозни заболявания:

Венозна тромбоза

Повърхностен и дълбок тромбофлебит

Изграждане на постоянен достъп за хемодиализа и химиотерапия

Неоперативно лечение, чрез емболизация на:

Доброкачествена хиперплазия на простата

Миоми на матката

Първичен тумор на черен дроб

Метастази в черен дроб

Варикоцеле

Лекари в отделение по Съдова хирургия

Началник на отделение