Умбал Медика лого
1
Лечебни заведения Медика - сграда
1

Вход на Отделението по Анестезиология и интензивно лечение.

ОАИЛ

Отделението по Анестезиология и интензивно лечение има за цел да осигури безопасна, висококвалифицирана амбулаторна и стационарна, планова и спешна медицинска дейност, която се извършва от специалисти по анестезиология и интензивно лечение.

Работно време

Работи 24 ч.

В отделението работи висококвалифициран и мотивиран медицински персонал, преминал специализации и обучения в страната и чужбина.

Отделението е с III-то ниво на компетентност. В него са оформени 2 сектора:

 • Сектор Анестезиология

  Обезпечава обезболяване при коремна, съдова и детска хирургия, урология, очна хирургия и при диагностични инвазивни процедури. Използват се всички съвременни анестезиологични техники в зависимост от вида и обема на оперативните интервенции. Секторът разполага със съвременна анестезиологична апаратура, отговаряща на всички критерии на националните стандарти по анестезиология и интензивно лечение.

 • Сектор Интензивно лечение

  Осъществява лечение и контрол при критично нарушение на жизненоважните функции на организма и/или на такива, които в неопределен бъдещ период могат да застрашат живота на пациента.

  Отделението разполага с модерно оборудвана база:

  – централна мониторна уредба и Bedside-система (система, прикрепена към леглото) за разкритите 6 легла;

  – съвременни апарати за изкуствена белодробна вентилация;

  – пълно оборудване за кардио-пулмонална ресусцитация.

Лекари в отделение по ОАИЛ

Началник на отделение