Умбал Медика лого
1
Лечебни заведения Медика - сграда
1

Вход на Отделение по Съдова хирургия

Отделение по Неврохирургия

Отделението по Неврохирургия  е част от структурата на УМБАЛ МЕДИКА РУСЕ. Намира се на 5-ия етаж. В него се предоставя медицински помощ, която не отстъпва на тази, която предоставят клиниките по неврохирургия на международно ниво. С помощта на високото ниво на технологична обезпеченост и високоефективни методи за лечение в отделението се осъществява предоперативната диагностика и плановото оперативното лечение на пълния спектър от заболявания във всички направления на неврохирургията.

АПАРАТУРАТА, с която са оборудвани отделението и операционният блок, е осигурена от водещи фирми в сферата на медицинското оборудване, в това число интегрираната и компютъризирана система, която позволява интраоперативното използване в пълен обем и в реално време на информацията от образните изследвания от МРТ и КТ, операционни микроскопи, мозъчна и гръбначна невронавигация, интраоперативно невромониториране, мобилни рентгенови апарати (С-рамо), ултразвуков аспиратор CUSA, съвременна моторна система за краниална спинална неврохирургия, системи за невроендоскопия,  специализирани микрохирургични инструментариуми и сетове за гръбначна хирургия.

Към момента в отделението се извършва лечение на голям спектър от заболявания,  в това число: съдова неврохирургия, дегенеративни заболявания на гръбнака, функционална неврохирургия и черепно-мозъчни травми.

Работно време

Работи от 00:00 ч. до 24:00 ч.

 • Прием:

  В отделението се осъществява спешен и планов прием, чрез направление от специалист или чрез отделение по Спешна медицина на УМБАЛ „МЕДИКА РУСЕ“.

 • Проследяване възстановяването на пациентите

  За проследяване възстановяването на пациентите и ефекта от проведеното лечение се назначават контролни прегледи след изписване, на които се предписва необходимата поддържаща терапия и хигиенно-диетичен режим.

В отделението се извършват широк спектър от дейности:

Туморни заболявания:

 • Доброкачествени и злокачествени тумори на главния мозък, гръбначния мозък, гръбначния стълб и периферните нерви

Мозъчносъдови заболявания:

 • Аневризми
 • Съдови малформации
 • Хематоми
 • Инсулти

Детска неврохирургия:

 • Хидроцефалия
 • Спина бифида
 • Тумори
 • Съдови заболявания
 • Краниостенози
 • Други малфолмации

Дегенеративни и следтравматични заболявания на гръбначния стълб:

 • Дискови хернии
 • Стенози на всички отдели на гръбначния стълб

Деформации:

 • Спондилолистези
 • Деформации
 • Травматични и остеопоротични фрактури

Функционална неврохирургия:

 • Епилепсия
 • Екстрапирамидни болкови синдроми /невралгии/
 • Дискинезии
 • Дистонии
 • Паркинсон

Инфекции и паразитози:

 • Спондилодисцити
 • Абсцеси на мозъка

Черепномозъчни и гръбначномозъчни травми

Вродени и дегенеративни увреждания на централната нервна система

Хирургия на болката и периферната нервна система

Специалисти в отделение по Неврохирургия

Началник на отделение