Умбал Медика лого
1
Лечебни заведения Медика - сграда
1

ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН БЛОК

ДИАГНОСТИЧНО – КОНСУЛТАТИВЕН БЛОК

Диагностично-консултативният блок на УМБАЛ МЕДИКА РУСЕ разполага с диагностична и лечебна база в съответствие със съвременните стандарти. Високият професионализъм на медицинския персонал, милосърдното отношение към пациентите, бързото обслужване и провеждане на прегледи, както и постоянното повишаване на квалификацията, способстват за обезпечаване на високо качество на медицинските услуги.

Структура:

Регистратура

Всеки пациент, потърсил медицинска помощ, се посреща от администратор и се насочва към необходимия за него специалист или кабинет в Диагностично-консултативния блок.

Хирургичен кабинет

Опитни лекари в областта на общата, детската, съдовата и пластично-възстановителната хирургия и урологията провеждат консултативни прегледи, назначават комплекс от диагностични изследвания, препоръчват лечение и профилактика или насочват пациентите за лечение в стационара.

Кардиологичен кабинет

Той е част от терапевтичното направление в УМБАЛ МЕДИКА РУСЕ, където работят лекари с висока квалификация и дългогодишен опит. В кабинета се прецизират индикациите за болнично лечение, извършват се контролни прегледи на лекувани в Кардиологично отделение пациенти, а при необходимост и консултативни прегледи от кардиолог.

Кабинет по Физикална и рехабилитационна медицина

Висококвалифицирани специалисти в областта на физикалната и рехабилитационна медицина извършват преглед на пациента, назначават комплексно лечение и рехабилитация при заболявания и травми на опорно-двигателния апарат, периферната нервна система, възстановяване в следоперативния период и контролни прегледи на лекувани в отделението пациенти.

Кабинет по Очни болести

В кабинета се извършват консултативни прегледи от специалист по очни болести и пациентите се насочват за стационарно и/или оперативно лечение.

Кабинет по Образна диагностика

Лекарите, работещи в УМБАЛ МЕДИКА  РУСЕ, са образни диагностици с призната специалност. Работят по европейски стандарти за добра медицинска практика и прилагат редица иновативни техники на изследване. Всяко проведено изследване се интерпретира от специалист образен диагностик, а резултатите се обсъждат съвместно с пациента.

Клинична лаборатория

В Клиничната лаборатория се извършват широк спектър от лабораторни изследвания – клинични, биохимични, коагулометрични, имунологични и др. Специалистите в лабораторията осигуряват получаването на бързи и достоверни лабораторни резултати, които да помогнат за определянето на диагнозата и назначаването на правилно и ефективно лечение.

Микробиологична лаборатория

В Микробиологичната лаборатория се извършва диагностика на широк кръг инфекции с изследване на следните материали: серуми, урини (урокултура), вагинални, цервикални, простатни, уретрални, гърлени, носни, очни, ушни секрети, храчки, раневи секрети, хемокултури и др.

Диагностицира се Clostridium difficile и се определят токсини А и В директно във фецес на пациенти с антибиотико-асоциирана диария и псевдомембранозен колит. Изследват се фекални проби за патогенни чревни бактерии – Salmonella, Shigella, диарогенни E.coli, Campylobacter., както и за доказване на антиген на Helicobacter pylori -причинител на гастрити, язвена болест и карцином на стомаха.