Приключиха обученията за придобиване на дигитална компетентност по проект BG05M9OP001-1.057-0122-C04

През месец октомври 2020 г. приключиха обученията за придобиване на дигитална компетентност по проект  АДАПТИРАНЕ УМЕНИЯТА НА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ И ЗДРАВНИТЕ РАБОТНИЦИ ЧРЕЗ НЕПРЕКЪСНАТО ОБУЧЕНИЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С РАЗВИТИЕТО НА МЕДИЦИНСКИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРАКТИКИ, по процедура BG05M9OP001-1.057 – УМЕНИЯ на Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014-2020.

В изпълнение на проектните дейности 60 бенефициенти-здравни работници от целевата група  се обучиха по  КК 4 Дигитална компетентност за работа със софтуерния продукт Гама КодМастер, който ползва болничното заведение.

Целта на проекта е чрез повишаване способността на заетите в здравния сектор в гр. Русе, участниците от целевата група да посрещат настоящите и бъдещи нужди на здравеопазването, да подобрят качеството на медицинските услуги, които предлагат, да повишават устойчивостта на заетостта си, качеството на работните си места  и продължителността на професионалния си живот.

Обща стойност на проекта: 436 266.00 лв., от които 185 413.05 лв. европейско финансиране; 32 719.95 национално финансиране и 218 133.00 лв. съфинансиране финансиране

Договор № BG05M9OP001-1.057-0122-C04 – АДАПТИРАНЕ УМЕНИЯТА НА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ И ЗДРАВНИТЕ РАБОТНИЦИ ЧРЕЗ НЕПРЕКЪСНАТО ОБУЧЕНИЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С РАЗВИТИЕТО НА МЕДИЦИНСКИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРАКТИКИ, финансиран от Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014-2020, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейски съюз.

0 отговори

Отговор

Искате да се присъедините към дискусията?
Чувствайте се свободни да участвате!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *