СМДЛ „СКЕН ДИАГНОСТИК“

Лого Скен Диагностик

СМДЛ „СКЕН ДИАГНОСТИК“ е част от Лечебни заведения МЕДИКА.
Специализираната медико-диагностична лаборатория извършва едни от най-цялостните и съвременни образни изследвания, които позволяват качествено и навременно диагностициране на всички анатомични органи и системи. Използваната високотехнологична апаратура, последно поколение, дава не само бързи и точни резултати, но е максимално щадяща за пациента и му предоставя максимален комфорт.

Лекарите на СКЕН ДИАГНОСТИК са доказани специалисти с високо ниво на компетентност, като към екипа им през последните години се присъединиха млади специалисти с широк кръг квалификации.

СМДЛ „СКЕН ДИАГНОСТИК“ има сключен договор с НЗОК!

Национална здравно усигурителна каса

АПАРАТУРА

Ядрено-магнитен резонанс (ЯМР)

Ултрамодерният ядрено-магнитен резонанс /ЯМР/ Siemens MAGNETOM Sola, 1,5 Tesla един от малкото в България с  толкова високо ниво на оборудване, като подсигурява безпрецедентна скорост, диагностична точност и комфорт за изследвания. Започвайки с позиционирането на пациента – масата слиза до ниво, ниско до пода, така че да е максимално удобно за всеки, който трябва да се качи на нея. Апаратът разполага също с отвор на гентри от 70 см, което осигурява достатъчно място за пациентите.  За трудноподвижните има парамагнитна носилка, която осигурява влизането им в залата на ЯМР безопасно.

Високотехнологичният апарат оптимизира времето за провеждане на изследванията. Липсата на йонизираща радиация прави този метод на изследване особено подходящ при деца и бременни, за ранна диагностика, стадиране и проследяване на резултатите от лечението на онкоболните.

Компютърен томограф (КТ)

Компютърният томограф /скенер/ Siemens SOMATOM go.Top е от най-висок клас и осигурява  персонализирана диагностика, максимален комфорт, ниска доза лъчение за пациентите. Бързото сканиране и високото качество на триизмерния образ се основават на изкуствен интелект и иновативни софтуерни решения, в тон с изискванията на Европейската комисия. Скенерът дава възможност за структурна оценка на сърцето. Компютърната томография чрез този високотехнологичен апарат се прилага за спешни случаи при травми и остри сърдечно-съдови и мозъчно-съдови състояния като инфаркт и инсулт, за установяване на злокачествени заболявания.

Скендиагносатик

Мамограф

Дигитален мамограф Siemens Inspiration – подсигурява отлично качеството на образа, работи с ниска доза рентгеново лъчение и дава възможност за биопсия по време на самото изследване. Автоматично дозира облъчването и компресията на гърдата.

Апаратът е незаменим за диагностика на рак на млечните жлези в много ранен стадий, а също и за скринингови изследвания.

Рентгенов апарат

Апаратът Siemens Healthineers позволява пълен обем рентгенографии с минимална доза на лъчение по време на изследването.

Лого Скен Диагностик

За нас

Специалисти

Информация за пациента

Телефонен указател