СБАЛК МЕДИКА КОР

Кардиологична болница Медика Кор

Специализирана болница за активно лечение по кардиология „МЕДИКА КОР“ осигурява спешна и планова кардиологична помощ на обширен регион от Североизточна и Централна Северна България.

В работата си екипът съчетава високия професионализъм с последните технологии в медицината, за да осигури безкомпромисно и качествено лечение на своите пациенти.

В нея се извършва пълен набор неинвазивни (включително компютърна томография и ядрено-магнитен резонанс на сърце) и инвазивни изследвания на сърдечносъдовата система, както и комплексно лечение на тези заболявания чрез консервативни и интервенционални методи.

Болницата има сключен договор с НЗОК!

Национална здравно усигурителна каса

В болницата функционират сектори за:

Електрокардиостимулация

Електрофизиология

Неинвазивна кардиология

В болницата се извършва:

Инвазивно лечение на исхемична болест на сърцето - остър миокарден инфаркт, ангина пекторис и други

Инвазивно и консервативно лечение на белодробна тромбемболия, включително локална фибринолиза, дефрагментация и тромбаспирация

Електрофизиологично изследване и радиофреквентна / криоаблация на ритъмни нарушения

Имплантация на антибрадикардни кардиостимулатори (пейсмейкъри) и устройства за продължително мониториране на сърдечния ритъм (Loop recorder)

Имплантация на сложни устройства – система за сърдечна ресинхронизация и имплантируем кардиовертер дефибрилатор

Консерваривно и инструментално лечение на остра и хронична сърдечна недостатъчност, пери/ миокардит, инфекциозен ендокардит

Предоперативна оценка на вродени и придобити сърдечни пороци

Ендоваскуларно лечение на периферната съдова болест

Поставяне на постоянни портове за химиотерапия и катетри за хемодиализа

Компютърна томография с виртуална коронарография и магнитно-резонансна томография на сърце

Специалисти в СБАЛК МЕДИКА КОР

Кардиологична болница Медика Кор

Новини