лого Медика КОР

ЦЕНОРАЗПИС НА ПЛАТЕНИТЕ МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ В СБАКЛ МЕДИКА КОР

УслугаЦена
Потребителска такса съгласно ЗЗО 5,80 лв.
Клиничен преглед от специалист/първичен/ 50 лв.
Клиничен преглед от специалист електрокардиостимулация/електрофизиология 70 лв.
Ехoкардиография 80 лв.
Трансезофагиална ехокардиография 150 лв.
Стрес ехокардиография 100 лв.
Контрастна стрес ехокардиография (при двама пациенти цената може да се раздели) 240 лв.
Дуплекс сонография на екстракраниални  мозъчни съдове 80 лв.
Дуплекс сонография на  съдове на крайници 80 лв.
Измерване на пулсова вълна и ABI 50 лв.
Преглед с измерване на пулсова вълна и ABI 80 лв.
Велоергометрия 80 лв.
Холтер ЕКГ 80 лв.
Холтер артериално налягане 80 лв.
Пълен пакет/преглед от специалист +ЕКГ +ЕХОК +ВЕЛО +Холтер 250 лв.
Клиничен преглед от специалист/вторичен/ 30 лв.
Поставяне на трайна венозна канюла 18 лв.
Поставяне на трайна венозна канюла и амбулаторна венозна инфузия 55 лв.
Измерване параметри на постоянен кардиостимулатор 60 лв.
Венозна анестезия 120 лв.
Индивидуален сестрински пост 24 часа 150 лв.
Индивидуален санитарски пост 24 часа 80 лв.
Леглоден /легло и храна/ 80 лв.
Леглоден на придружител  /легло и храна/ 80 лв.
Самостоятелна стая – леглоден 200 лв.
Копие на CD 25 лв.
Медицински документ/дубликат/ 8 лв.
ЕКГ с разчитане от специалист 10 лв.
Измерване на кръвно налягане 5 лв.
Медицински транспорт с линейка или лек автомобил в рамките на града 15 лв.
Медицински транспорт с линейка или лек автомобил до друго населено място /транспортът се заплаща в двете посоки/ 1.50 лв. за км.
Доплащане за лекар и мед. сестра при транспорт на болен 150 лв.
Доплащане за лекар при транспорт на болен 100 лв.
Доплащане за лекар при транспорт на болен  всеки следващ час 40 лв.
Доплащане за мед. сестра при транспорт на болен 50 лв.
Доплащане за мед. сестра при транспорт на болен всеки следващ час 20 лв.
Цена на избор на лекар 25 лв.
Цена на избор на екип 500 лв.
Цена на избор на екип хабилитирано лице 900 лв.
диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение 702 лв
инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания (кп 17) 1 134 лв
инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания с механична вентилация 1 944 лв
постоянна електрокардиостимулация –  антибрадикарден пейсмейкър 1 080 лв
постоянна електрокардиостимулация – кардиовертер 1 836 лв
интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечно-съдови заболявания 4 536 лв
интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечни аритмии при лица над 18 години 4 438,10 лв
интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърдечни малформации 4 438,09 лв
интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърдечни малформации с механична вентилация 4 300,56 лв
ендоваскуларно лечение на екстракраниални съдове  1 620 лв
диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с инвазивно изследване  1 404 лв
диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с интервенционално лечение  4 320 лв
диагностика и лечение на остър коронарен синдром с фибринолитик  3 304,80 лв
диагностика и лечение на остър коронарен синдром с персистираща елевация на st сегмент с интервенционално лечение 5 724 лв
диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност без механична вентилация  1 004 лв
диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност с механична вентилация 2 294,16 лв
диагностика и лечение на инфекциозен ендокардит  6 480 лв
диагностика и лечение на заболявания на миокарда и перикарда  928,11 лв
диагностика и лечение на ритъмни и проводни нарушения  702 лв
диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик  1 150,63 лв
диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик  3 949,21 лв
МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ
сърдечна ресинхронизираща система CRT-P- тотална система
сърдечна ресинхронизираща система CRT-P- само устройство
сърдечна ресинхронизираща система биполярна CRT-D- тотална система     2 500 лв.
сърдечна ресинхронизираща система квадриполярна CRT-D- тотална система     3 000 лв.
сърдечна ресинхронизираща система биполярна CRT-D- само устройство     2 100 лв.
сърдечна ресинхронизираща система  квадриполярна CRT-D- само устройство     2 500 лв.
имплантируем кардиовертер дефибрилатор еднокухинен ICD- тотална система              –   лв.
имплантируем кардиовертер дефибрилатор двукухинен ICD- тотална система     1 500 лв.
имплантируем кардиовертер дефибрилатор еднокухинен ICD- само устройство       500 лв.
имплантируем кардиовертер дефибрилатор двукухинен ICD- само устройство     1 700 лв.
НЕОСИГУРЕНИ ПАЦИЕНТИ ЗАПЛАЩАТ ПЪЛНАТА СТОЙНОСТ НА ЦЕНАТА НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА!

ВСИЧКИ ПОСОЧЕНИ ЦЕНИ СА В БЪЛГАРСКИ ЛЕВА!

лого Медика КОР

За нас

Новини

Медицински дейности

Онлайн услуги

Лекари

Кариери

Информация за пациента

Телефонен указател