Кардиологична болница Медика Кор
1
Лечебни заведения Медика - сграда
1

Вход на Отделение по Съдова хирургия

Инвазивна кардиология

Кардиологичната болница се развива непрестанно, за да подсигури качествена медицинска помощ за диагностициране и инвазивно лечение на сърдечно-съдовите заболявания.

Специалистите на болницата работят в 3 ангиозали, снабдени с най-новата медицинска апаратура на световно ниво. В състава на екипа влизат изявени специалисти и хабилитирани лица, които допринасят за подобряване на качеството на предлаганите медицински услуги.

Русенската кардиологична болница е един от най-големите центрове в страната за извършване на сложни коронарни процедури, подпомогнати от нововъведените методи на ротаблация, системи за левокамерно подпомагане, функционална оценка на коронарните стеснения и вътресъдов ултразвук.

В звеното се извършват:

Ендоваскуларно лечение на периферната съдова болест

Инвазивно лечение на исхемична болест на сърцето - остър миокарден инфаркт, ангина пекторис и други

Инвазивно консервативно лечение на белодробна тромбемболия, включително локална фибринолиза, дефрагментация и тромбаспирация

 • Ротаблация:

  Методът се прилага при изключително силно вкалцяване на атеросклеротичната плака, когато тя се натрупва в голямо количество, втвърдява се в засегнатия съд и не е възможно той да бъде отворен (да бъде възстановено преминаването на кръвта) по стандартния начин. Ротаблаторът позволява втвърдената плака да бъде разчупена и да „се изстърже“ от съдовите стени, подобно на действието на зъболекарското борче. Той наподобява фина бормашина с връх, който може да бъде с различен размер. Въвежда в съда през специален водач. Калциевото натрупване се разбива на микрочастици, които се преработват безпроблемно от организма. Процедурата не е съпроводена с болка. СБАЛК „МЕДИКА КОР“ е единствената у нас, която разполага с последната генерация на апарата, представен скоро в медицинската практика в света.

 • Система за левокамерно подпомагане

  Иновативна система за подпомагане на работата на сърцето при сложни интервенции, която е въведена за пръв път в България в МЕДИКА КОР е предназначена е за високорискови пациенти и предпазва от тежки и фатални усложнения по време на интервенционално лечение на повече от един съд, захранващ сърцето.

  При новата технология в сърцето се поставя специален катетър, който изсмуква частично кръвта от него и я изтласква в аортата. Така подпомага помпената функция на сърцето – катетърът изпомпва част от кръвта, която при нормални условия се изпомпва от сърцето. По този начин се отбременява сърдечният мускул, намаляват се консумацията на енергия и кислород в критични условия – когато интервенцията обхваща повече от един кръновосен съд с високостепенна стеноза в комбинация с изходно отслабено сърце. Тогава и рискът от усложнения и смърт при интервенционалното лечение е най-висок. В тези случаи системата IVAC пази пациента, като поема част от работата на сърцето и позволява на кардиолога да проведе терапията в пълен обем, с което се осигуряват и максимално високи краткосрочни и дългосрочни резултати.

 • Нова апаратура за тромбаспирация

  Тромбът се премахва чрез минималноинвазивна интервенция, наречена тромбекстракция/ тромбектомия. В кръвоносния съд, в който има запушване се въвежда специален катетър, който се свързва със новата аспирационна система. Той засмуква съсирека и го извежда извън тялото на пациента, а кръвообръщението в засегнатия съд се възстановява напълно.

  Техниката не е нова за лечебното заведение, но новият апарат я прави по-бързо приложима и по-ефективна при лечението на пациентите.

 • Мобилна система за ранна диагностика на инфаркт:

  През 2010 г. болницата стартира проект за ранна диагностика на инфаркт, с който оборудват безвъзмездно линейки на спешната помощ с мобилни ЕКГ апарати и индивидуални медикаментозни сетове. Благодарение на тези мобилни апарати екипите на спешната помощ могат на място да направят електрокардиограма на пациента, за който са се отзовали. След това екипът лесно изпраща през мрежата на мобилните оператори направената електрокардиограма до дежурния кардиолог в болница „Медика кор“, който я разчита. Ако той установи остър миокарден инфаркт, в болницата бързо започва подготовка за пристигането му, докато екипът на спешната помощ в линейката също предприема действия по указанията на кардиолога с петте вида индивидуални медикаментозни сетове, с които също са оборудвани линейките.

  По този начин времето за прилагане на лечението се скъсява значително – до около час за територията на Русе, спазвайки правилото „Златен час“, и до около два часа за другите населени места. От услугите на 24-часовия кардиолог на разположение за разчитане на кардиограмите всеки месец се възползват повече от 80 души от четирите области. За последните пет години броят им общо надхвърля 5000 души.

Специалисти в Звено по инвазивна кардиология на СБАЛК МЕДИКА КОР:

Работно време

Работи от 00:00 ч. до 24:00 ч.

Декларации по чл. 35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

Лекари

Кариери

Информация за пациента

Телефонен указател