Медицински център МЕДИКА ЕКСПЕРТ

Медицински център Медика Експерт

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР МЕДИКА ЕКСПЕРТ е специализирано лечебно заведение за извънболнична помощ. Има изградени центрове по физикална и рехабилитационна медицина в градовете Русе и Борово, както и няколко успешно разработени възстановителни SPA– центъра в Русе.

Кинезитерапията е метод на лечение чрез движение и използва различни форми на двигателна активност за функционално възстановяване, поддържане и профилактика на различни заболявания. С доказан ефект се прилагат специализирани кинезитерапевтични техники по методите на Бобат, Кабат и Войта, неврална терапия, мануална терапия, екстензионна терапия, както и:

  • Изправителна гимнастика;
  • Лечебна физкултура;
  • Суспенсионна терапия и пулитерапия;
  • Теренно лечение;
  • Лечебен масаж.

Наред с това кинезитерапията притежава мощен психотерапевтичен и тонизиращ ефект. На всеки пациент се предлага комплексна лечебно-оздравителна програма, включваща:

  • Високо квалифициран медицински преглед от лекарски екип;
  • Прецизни изследвания;
  • Медикаментозно лечение и апаратна физиотерапия с различни процедури, провеждани от специалист.

Високо квалифициран екип от специалисти работи в модерна и добре оборудвана база, съответстваща на изискванията за физиотерапия и рехабилитация.

Мисията на болницата е да повишава качеството на живот на хората с различни заболявания, а чрез това и на техните близки, като лекува или облекчава основните и свързаните с тях болести.

Болницата има сключен договор с НЗОК!

Национална здравно усигурителна каса

Обект на лечение са следните групи заболявания

Заболявания на периферната и централната нервна система

Слединсултна рехабилитация

Артрозни заболявания

Ортопедични и травматични заболявания

Хирургични заболявания

Заболявания на обмяната, метаболитен синдром

Акушеро-гинекологични заболявания

Заболявания на горните дихателни пътища

Кожни заболявания

Детски заболявания

Урологични заболявания

Очни и УНГ заболявания

Детска церебрална парализа

Рехабилитация след инфаркт на миокарда

Специалисти в МЦ МЕДИКА ЕКСПЕРТ

Медицински център Медика Експерт

За нас

Информация за пациента

Телефонен указател