ДКЦ-2

ДКЦ 2 лого

ДКЦ-2 Русе е част от група лечебни заведения МЕДИКА. Центърът предлага цялостно медицинско обслужване на пациентите си в редица направления: кардиология, инвазивна кардиология, хирургия, детска хирургия, пластично-възстановителна и естетична хирургия, съдова хирургия, урология, гастроентерология, ендокринология и болести на обмяната, неврология, гинекология, педиатрия, офталмология, физикална и рехабилитационна медицина, логопедична терапия, психологична диагностика и терапия и др.

Лечебни заведения МEДИКА имат сключен договор с Националната здравно-осигурителна каса (НЗОК) и следните застрахователни компании за допълнително здравно осигуряване: ЗЕАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс“ ЕАД, Обединен Здравно-осигурителен фонд „Доверие“ АД, „Дзи-Животозастраховане“ ЕАД, “Дженерали Застраховане“ АД, “Дженерали Закрила Медико-Дентален Център“ЕООД, ЗАД “Здравноосигурителен институт“ АД, „Застрахователно Дружество Евроинс“ АД, “Диагностично-Консултативен Център Александра Хелф“ ЕООД, “Фи Хелт Застраховане“ АД, “Озок-Здравно Застраховане“ АД, ЗК “Уника Живот“ АД, ЗД “Съгласие“ АД, ЗАД “Сожелайф“ България, ЗАД „Алианц България“, Групама Застраховане

Национална здравно усигурителна каса
1
Лечебни заведения Медика - сграда
1

Вход ДКЦ-2

ДКЦ 2 лого

За нас

Новини

Медицински дейности

Информация за пациента

Телефонен указател