Физикотерапевтична болница Медика

Физикотерапевтична болница МЕДИКА е медицинска институция, чието призвание е да осигурява първокласно и леснодостъпно медицинско обслужване в широк кръг клинични специалности. В концепцията на болницата е залегнало съчетаването на високия професионализъм на медицинските специалисти с високотехнологично оборудване и съвременно управление за постигане на най-добрите резултати в лечебно-диагностичната дейност.

Мисията на болницата е да повишава качеството на живот на хората с различни заболявания, а чрез това и на техните близки, като лекува или облекчава основните и свързаните с тях болести.

Болницата има сключен договор с НЗОК!

Национална здравно усигурителна каса

Отделения

Кабинет за неотложна медицинска помощ

Диагностично-консултативен блок

Клинична лаборатория

Микробиологична лаборатория

ОАИЛ

Акушерство

Вътрешни болести

Гинекология

Инвазивна, неинвазивна и интензивна кардиология

Лицево-челюстна хирургия

Неврохирургия

Неонатология

Нервни болести

Образна диагностика

Ортопедия и травматология

Очни болести

Патоанатомия

Пластично-възстановителна и естетична хирургия

Спешна медицина

Съдова хирургия

Урология

Физикална и рехабилитационна медицина

Хирургия с дейности по обща хирургия и детска хирургия

Физикотерапевтична болница Медика

За нас

Новини

Медицински дейности

Онлайн услуги

Лекари

Кариери

Информация за пациента

Телефонен указател