Умбал Медика лого

1
Лечебни заведения Медика - сграда
1

Вход на Отделение по Урология

Отделение по Урология

Отделението по Урология в УМБАЛ МЕДИКА – РУСЕ предоставя съвременна диагностика и лечение на пациентите. В него се лекуват доброкачествени и злокачествени заболявания на отделителната и на мъжката полова система. Отделението разполага с високоспециализирана и високотехнологична техника и апаратура, които осигуряват индивидуален подход и качествено лечение на световно ниво.

Дейностите по специалността урология се осъществяват в следните основни направления: обща урология; нефролитиаза и реконструктивна урология; ендоурология и лазер терапия.

Работно време

Работи от 00:00 ч. до 24:00 ч.

  • Прием:

    В отделението се осъществява спешен и планов прием, чрез направление от специалист или чрез отделение по Спешна медицина на УМБАЛ „МЕДИКА РУСЕ“

  • Проследяване възстановяването на пациентите

    За проследяване възстановяването на пациентите и ефекта от проведеното лечение се назначават контролни прегледи след изписване, на които се предписва необходимата поддържаща терапия и хигиенно-диетичен режим.

В отделението по Урология се лекуват пациенти с:

БЪБРЕЧНО-КАМЕННА БОЛЕСТ

Лекува се с екстракорпорална литотрипсия – ЕКЛТ ( извънтелесно разбиване на камъните) и с  ендоурологични методи,  включващи уретерореноскопия (за диагностика и лечение) с лазерно разбиване на камъни в уретера и ретроградна интерренална хирургия с разбиване на камъни в бъбрека. За лечението на големи камъни в бъбреците над 2 см., множествени и отливъчни камъни, използваме метода на перкутанната нефролитотрипсия.  С помощта на различни методи в отделението могат да се разбиват всякакъв вид камъни, разположени във всеки един отдел на пикочно-половата система.

ДОБРОКАЧЕСТВЕНА ХИПЕРПЛАЗИЯ НА ПРОСТАТА

Освен широко разпространената биполярна трансуретрална резекция и енуклеация  на простата в отделението се извършва и холмиева лазерна енуклеация, която вече се налага като новия Златен стандарт при лечение на хиперплазия на простата. С помощта на мощния 100-ватов  лазер могат да бъдат отстранени жлези с обем над 100 мл ( грама), което е минимално инвазивен метод, гарантиращ много добра успеваемост и бързо възстановяване на пациентите с кратък болничен престой.

РАК НА БЪБРЕКА И НА УРЕТЕРА

През последната година при оперативното лечение на рака на бъбрека и уретера в отделението се налага лапароскопската интервенция.

РАК НА ПРОСТАТНАТА ЖЛЕЗА

Когато се налага оперативно лечение, предпочитани са лапароскопските операции.

РАК НА ПИКОЧНИЯ МЕХУР

Лечението се извършва с биполярна трансуретрална резекция, а при напредналите случаи, когато този метод е неподходящ, се извършва радикална оперативна интервенция.