Умбал Медика лого
1
Лечебни заведения Медика - сграда
1

Вход на Отделение по Медицинска онкология

Отделение по Медицинска онкология

Отделението по Медицинска онкология на УМБАЛ МЕДИКА РУСЕ осигурява съвременни методи за диагностика, комплексно лечение, диспансерно и динамично наблюдение на пациентите с онкологични заболявания. Дейността му е съобразена с водещите медицински технологии и подобрява качеството на живот на болните чрез навременна намеса и борба с болката им.
Отделението отговаря на изискванията и осъществява дейността си съгласно медицинския стандарт по Медицинска онкология.

Лечението се провежда по най-новите стандарти за добра клинична практика в онкологията и с всички медикаменти, които се реимбурсират от НЗОК в Република България.

 • Прием:

  В отделението се осъществява планов прием, чрез направление от специалист или след проведена консултация.

 • Проследяване възстановяването на пациентите

  За проследяване възстановяването на пациентите и ефекта от проведеното лечение се назначават контролни прегледи след изписване, на които се предписва необходимата поддържаща терапия и хигиенно-диетичен режим.

В ОТДЕЛЕНИЕТО СЕ ИЗВЪРШВА ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА ВСИЧКИ ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЧРЕЗ:

ТЕРАПИИ:

 • Химиотерапия
 • Таргетна терапия /прицелна/
 • Имунотерапия
 • Хормонотерапия – предоперативно, следоперативно и в авансирали стадии

ГЕНЕТИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ:

 • Генетични изследвания на тумори за налични мутации с оглед персонализиране на терапията

КОМПЛЕКСНО ИЗСЛЕДВАНЕ И СТАДИРАНЕ:

 • ЯМР
 • УЗД
 • Мамография
 • Рентгенография
 • Компютърна томография (скенер)
 • Туморни маркери и други

НАБЛЮДЕНИЕ НА ПАЦИЕНТИ В РЕМИСИЯ:

 • Диспансерно и динамично наблюдение на пациенти в ремисия.

ИЗДАВАНЕ НА НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 • Издаване на протоколи за амбулаторна хормонотерапия към НЗОК, протоколи за ТЕЛК и други необходими документи и направления.