Умбал Медика лого
1
Лечебни заведения Медика - сграда
1

Вход за Отделение по Инвазивна, неинвазивна и интензивна кардиология

Инвазивна, неинвазивна и интензивна кардиология

В отделението се лекуват остри и хронични заболявания на сърдечно-съдовата система.

Отделението осигурява 24-часов прием на пациенти.

Работно време

Работи 24 ч.

В отделението по Инвазивна, неинвазивна и интензивна кардиология се лекуват:

Остър миокарден инфаркт

Остър коронарен синдром

Стабилна и нестабилна стенокардия

Белодробна тромбемболия

Резистентна хипертония

Клапни заболявания и заболявания на миокарда и перикарда

Ритъмни и проводни нарушения

Остра и обострена хронична сърдечна недостатъчност

Кардиомиопатии

Планова инвазивна диагностика на коронарни и периферни артерии

Диагностика и лечение на инфекциозен ендокардит

Освен стационарното лечение в отделението се извършват и следните дейности:

24-часово холтер мониториране на артериално налягане и сърдечна дейност

Велоергометрия

Ехокардиография

Специалисти в отделение по Инвазивна, неинвазивна и интензивна кардиология

Началник на отделение