Умбал Медика лого

Специалисти в отделение по Хирургия с дейности по обща хирургия и детска хирургия

Началник на отделение

Декларации по чл. 35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

Лекари

Кариери

Информация за пациента

Телефонен указател