Умбал Медика лого
1
Лечебни заведения Медика - сграда
1

Вход на Отделение по Диализно лечение

Отделение по Диализно лечение

В отделението по Диализно лечение на УМБАЛ МЕДИКА РУСЕ квалифицираните специалисти работят с най-висок клас апаратура в България – Fresenius 5008.

Към отделението е разкрит и Консултативен кабинет, в който се извършват превенция, скрининг и наблюдение на пациенти в риск да достигнат състояние за диализно лечение. В него се провеждат обучения как болните да се грижат за себе си и да спазват подходящ хранително-диетичен режим с приложени рецепти. Сформирана е и Комисия за отпускане на скъпоструващи лекарства по НЗОК. Лекарите от болницата подготвят пациентите за включване на диализно лечение и оказват съдействие при събиране на нужните документи и изследвания за вписване в листата на чакащите трансплантация.

На нуждаещите се пациенти се осигурява постоянен съдов достъп за хемодиализа (артерио-венозни фистули – AVF и постоянни катетри), които са безплатни и не травмират съдовете.

Желателно е пациентите или близките им да се свържат първоначално на телефон 0882 821 733 за записвания и консултация.

Работно време

Работи от 00:00 ч. до 24:00 ч.

В ОТДЕЛЕНИЕТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВАТ СЛЕДНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО ИЗВЪНБЪБРЕЧНИ МЕТОДИ ЗА ОЧИСТВАНЕ НА КРЪВТА:

ХЕМОДИАЛИЗА

ХЕМОФИЛТРАЦИЯ:

  • артерио-венозна хемофитрация;
  • вено-венозна хемофилтрация;

ХЕМОДИАФИЛТРАЦИЯ

ХЕМОСОРБЦИЯ

АПАРАТНА ПЕРИТОНЕАЛНА ДИАЛИЗА

ПРОДЪЛЖИТЕЛНА АМБУЛАТОРНА ПЕРИТОНЕАЛНА ДИАЛИЗА

КОМБИНАЦИЯ НА РАЗЛИЧНИ МЕТОДИ НА ИЗВЪНБЪБРЕЧНИ МЕТОДИ ЗА ОЧИСТВАНЕ НА КРЪВТА

Специалисти в отделение по Диализно лечение

Началник на отделение