Умбал Медика лого

КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ УМБАЛ МЕДИКА РУСЕ

КАРДИОЛОГИЧНИ
КП №16  Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис / остър миокарден инфаркт  без инвазивно изследване и / или интервенционално лечение
КП №17 Инвазивна диагностика при сърдечно – съдови заболявания
КП №18 Инвазивна диагностика при сърдечно – съдови заболявания с механична вентилация
КП №20 Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечно – съдови заболявания
КП №22 Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърдечни малформации
КП №23 Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърдечни малформации с механична вентилация
КП №24 Ендоваскуларно лечение на екстракраниални съдове
КП №25 Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с инвазивно изследване
КП №26 Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с интервенционално лечение
КП №27 Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с фибринолитик
КП №28 Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с персистираща елевация на st – сегмент с интервенционално лечение
КП №29 Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност без механична вентилация
КП №30 Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност с механична вентилация
КП №31 Диагностика и лечение на инфекциозен ендокардит
КП №32 Диагностика и лечение на заболявания на миокарда и перикарда
КП №33 Диагностика и лечение на ритъмни  и проводни нарушения
КП №36 Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик
КП №37 Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм с  фибринолитик
ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ
КП №38  Диагностика и лечение на хронична обструктивна белодробна болест – остра екзацербация
КП №39 Диагностика и лечение  на бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18 год
КП №40 Диагностика и лечение  на бронхиална астма: средно тежък и тежък пристъп
КП №42 Диагностика и лечение  на гнойно – възпалителни заболявания на бронхо – белодробната система
КП №68  Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт
КП №69 Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестинален тракт
КП №70 Диагностика и лечение на болест на Крон и улцерозен колит
КП №71 Диагностика и лечение на заболявания на тънкото и дебелото черво
КП №72 Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастро интестиналния тракт
КП №73 Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на хепатобилиарната система (ХБС), панкреаса и перитонеума
КП №74 Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система  панкреаса и перитонеума
КП №75 Диагностика и лечение на декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза)
КП №76 Диагностика и лечение на хронични чернодробни заболявания
КП №78 Диагностика и лечение на декомпенсиран захарен диабет
КП №79 Диагностика  и лечение на заболявания на щитовидната жлеза
КП №84 Диагностика и лечение на остър и обострен хроничен пиелонефрит
“ АНЕСТЕЗИОЛОГИЧНИ И РЕАНИМАЦИОННИ КП
КП №47 Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при  болести на дихателната система с механична вентилация
КП №114 Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма
КП №115 Интензивно лечение при комбинирани или  съчетани травми
“ НЕВРОЛОГИЯ
КП №50 Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза
КП №51 Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза
КП №52 Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив
КП №53 Диагностика и лечение на субарахноиден кръвоизлив
КП №54 Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен – Баре)
КП №56 Диагностика и лечение на болести на черепно – мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси , полиневропатия и вертеброгенни болкови
КП №60 Диагностика и лечение на невро – мускулни заболявания и болести на предните рога на гръбначния мозък
КП №61 Диагностика и лечение на мултиплена склероза
КП №62 Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи
КП №63 Лечение на епилептичен статус
КП №64 Диагностика и лечение на миастения гравис и миастенни синдроми
КП №65 Лечение на миастенни кризи с кортикостероиди и апаратна вентилация
КП №66 Лечение на миастенни кризи с човешки имуноглобулин и апаратна вентилация
КП №67 Диагностика и лечение на паркинсонова болест
КП №113.1 Диагностика и консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип
КП №113.2 Диагностика и консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип
СЪДОВА ХИРУРГИЯ
КП №123 Оперативно лечние на абдоминална аорта, долна празна вена и клоновете им
КП №124 Оперативно лечение на хронична съдова недостатъчност във феморо – поплитеалния и аксило-брахиалния сегмент
КП №125 Оперативно лечение на клоновета на аортната дъга
КП №126 Спешни оперативни интервенции без съдова реконсрукция при болни със съдови заболявания (тромбектомии, емболектомии,ампутации и симпатектомии)
КП №127 Консерванивно лечение на съдова недостатъчност
КП №128 Консервативно лечение с простагландинови/простациклинови деривати при съдова недостатъчност
КП №129 Оперативно лечение при варикозна болест и усложненията и
ОЧНИ
КП №130 Оперативни процедури върху придатъците на окото с голям обем и сложност
КП №131 Други операции на очната ябълка с голям обем и сложност
КП №132 Кератопластика
КП №133 Консервативно лечение на глаукома, съдови заболявания на окото и неперфоративни травми
КП №134 Консервативно лечение при инфекции и възпалителни заболявания на окото и придатъците му
КП №135 Оперативно лечение при заболявания на ретина, стъкловидно тяло и травми, засягащи задния очен сегмент
УРОЛОГИЯ
КП №141  Трансуретрално оперативно лечение при онкологично заболяване на пикочния мехур
КП №143 Трансуретрална  простатектомия
КП №144 Отворени оперативни процедури при доброкачествена хиперплазия на простатната жлеза и нейните усложннения
КП №145  Ендоскопски процедури при обструкции на горните пикочни пътища
КП №146 Оперативни процедури при вродени заболявания на пикочо – половата система
КП №147 Оперативни процедури върху мъжка  полова система
КП №148 Оперативни процедури на  долните пикочни пътища с голям обем и  сложност
КП №149 Оперативни процедури на  долните пикочни пътища със среден обем и  сложност
КП №150 Оперативни процедури при инконтиненция на урината
КП №151 Реконструктивни операции в урологията
КП №152 Ендоскопски процедури при обструкции на долните пикочни пътища
КП №153 Оперативни процедури при травми на долните пикочни пътища
КП №154 Оперативни процедури на бъбрека и уретера с голям и много голям обем и сложност
КП №155 Оперативни процедури на бъбрека и уретера със среден  обем и сложност
КП №158 Оперативни интервенции при меките и костни тъкани
ГИНЕКОЛОГИЧНИ КП
КП №1  Стационарни грижи при бременност с повишен риск
КП №2  Пренатална инвазивна диагностика на бременността с интензивни грижи при бременност с реализиран риск
КП №3  Оперативни процедури за задържане на бременност
КП №4  Преждевременно прекъсване на бременността
КП №160 Нерадикално отстраняване на матката
КП №161 Радикално отстраняване на женски полови органи
КП №162 Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи
КП №163 Оперативни интервенции чрез долен  достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи
КП №164 Корекции на тазова (перинеална) статика и / или на незадържане на урината при жената
КП №165 Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо – инфекциозен и анемичен синдром от акушеро – гинекологичен произход
КП №166 Корекции на проходимост и на възстановяване на анатомия при жената
КП №167 Системна радикална ексцизия на лимфни възли тазови и / или парааортални и / или ингвинални като самостоятелна интервенция или съчетана с радикално отстраняване на женски полови органи. Тазова екзентерация.
КП №169 Интензивно лечение на интра – и поспартални усложниния, довели до шок
КП №170  Интензивно лечение на интра – и поспартални усложниния, довели до шок, с приложение на рекомбинантни фактори на кръвосъсирването.
ХИРУРГИЧНИ КП
КП №171 Оперативни процедури на хронопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и  сложност, при лица над 18 год.
КП №172  Оперативни процедури на хронопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и  сложност, при лица под 18 год.
КП №173 Оперативни процедури на хронопровод, стомах и дуоденум със среден обем и  сложност, при лица над 18 год.
КП №174 Оперативни процедури на хронопровод, стомах и дуоденум със среден обем и  сложност, при лица под 18 год.
КП №175 Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при  лица над 18 год
КП №176 Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при  лица под 18 год
КП №177 Оперативни процедури на  тънки и дебели  черва със среден обем и сложност, при лица над 18 год.
КП №178 Оперативни процедури на  тънки и дебели  черва със среден обем и сложност, при лица под 18 год.
КП №179 Оперативни процедури върху апендикс
КП №180 Хирургични интервенции за затваряне на стома
КП №181 Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство
КП №182 Оперативни процедури при хернии
КП №183 Оперативни процедури при хернии с инкарцерация
КП №184 Конвенционална холецистектомия
КП №185 Лапароскопска холецистектомия
КП №186 Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища
КП №187 Оперативни процедури върху  черен дроб
КП №188 Оперативни процедури върху  черен дроб при ехинококова болест
КП №189 Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, с голям и много голям обем и сложност
КП №190 Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, със среден  обем и сложност
КП №191 Оперативни процедури върху далака
КП №191.1  Оперативни процедури върху далака при лица  над 18 год.
КП №192 Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово – реконструктивни операции
КП №193 Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии Tis 1-4 N 0-2 MO-1
КП №194 Оперативни интервенции върху  гърда с локална ексцизия и биопсия
КП №195 Оперативно лечение при остър перитонит
КП №196 Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси
КП №197 Консервативно лечение при остри коремни заболявания
КП №198 Хирургично лечение при животозастрашаващи инфекции на меките и костни тъкани
КП №199 Лечение на тумори на кожа и лигавици – злокачествени и доброкачествени новообразувания
КП №200  Реконструктивни операции на гърдата по медицински показания след доброкачествени и злокачествени тумори, вродени заболявания и последици от травми и изгаряния
КП №201 Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, с голям и много голям обем и сложност
КП №202 Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, със среден обем и сложност
КП №216 Спешни състояния в гръдната хирургия
НЕВРОХИРУРГИЯ
КП №205 Тежка – черепно мозъчна травма – консервативно поведение
КП №208 Консервативно поведение при леки и средно тежки черепно – мозъчни травми
КП №209 Хирургично лечение при травма на главата
КП №210 Периферни и черепно-мозъчни нерви (екстракраниална част)-оперативно лечение
ОРТОПЕДИЧНИ КП
КП №217 Оперативни процедури с голям и  много голям обем и сложност на таза  и долния крайник
КП №219 Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност
КП №220 Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с голям обем и сложност
КП №222  Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник
ПЛАСТИЧНО – ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ И ЕСТЕТИЧНИ ХИРУРГИЧНИ КП
КП №232 Хирургично лечение на изгаряния с площ от 5 % до 10% при възрастни и до 3% при деца
КП  №233 Хирургично лечение при необщирни изгаряния с площ от 1 до 19% от телесната повърхност , с хирургични интервенции
КП №235 Оперативно лечение на поражения, предизвикани от ниски температури (измръзване)
КП №236 Оперативно лечение на последствията от изгаряне и травма на кожата и подкожната тъкан
КП №237 Оперативно лечение на кожни дефекти от различно естество, налагащи пластично възстановяване
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧНИ КП
КП № 254 Продължително лечение и ранна рехабилитация след острия стадий на исхемичен и хеморагичен мозъчен инсулт с остатъчни проблеми за здравето
КП №255 Продължително лечение и ранна рехабилитация след инфаркт на миокарда  и след сърдечни интервенции
КП №256 Продължително лечение и ранна рехабилитация след оперативни интервенций с голям и много голям обем и сложност с остатъчни проблеми за здравето
КП №257 Физикална терапия, рехабилитация и специализирани грижи при персистиращо /  хронично / вегетативно състояние
КП №258 Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на централна нервна система
КП №259 Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на периферната нервна система
КП №260 Физикална терапия и рехабилитация при детска церебрална парализа
КП №261 Физикална терапия и рехабилитация при първични мускулни увреждания и спинална мускулна атрофия
КП №262  Физикална терапия и рехабилитация при  болести на централна нервна система
КП №263  Физикална терапия и рехабилитация при  болести на периферна  нервна система
КП №264 Физикална терапия и рехабилитация след преживян/стар инфаркт на миокарда и след оперативни интервенции
КП №265 Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно двигателен апарат
КП №999 Клинична пътека „Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура“
Болнична помощ по Амбулаторни процедури
АПр №4 Осигуряване на постоянен достъп за провеждане на диализно лечение и химиотерапия
АПр №10 Наблюдение при  пациенти с невромускулни заболявания на неинвазивна вентилация
АПр №11 Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика
АПр №12 Бъбречно-каменна болест: уролитиаза – екстракорпорална литотрипсия
АПр №19 Оперативно отстраняване на катаракта
АПр №20 Хирургично лечение на глаукома
АПр №21  Оперативни интервенции върху окото и придатъците му със среден обем и сложност
АПр №22  Малки оперативни процедури на раменен пояс и горен крайник
АПр №23  Малки оперативни процедури на таза и долния крайник
АПр №24 Малки артроскопски процедури в областта на скелетно- мускулната система
АПр №25 Диагностична  и терапевтична пункция и/или биопсия
АПр №26 Амбулаторни хирургични процедури
АПр №29 Поетапна вертикализация и обучение в ходене
АПр №30 Напасване на протеза на горен или долен крайник
АПр №33 Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема
АПр №34 Ендоскопска диагностика на заболявания, засягащи стомашно – чревния тракт
Болнична помощ по Клинични процедури
КПр №3 Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи с механична вентилация
КПр №4 Интензивно лечение, мониторинг и  интензивни  грижи без механична вентилация и/или парантерално хранене
Неосигурени пациенти заплащат пълната стойност на клиничната пътека и цената на скъпоструващия консуматив /ако има такъв/!
Умбал Медика лого

За нас

Новини

Медицински дейности

Онлайн услуги

Лекари

Кариери

Информация за пациента

Телефонен указател