Умбал Медика лого
1
Лечебни заведения Медика - сграда
1

Вход на Отделение по Съдова хирургия

Клинична лаборатория

Клиничната лаборатория към УМБАЛ  МЕДИКА РУСЕ разполага със съвременна  високоспециализирана апаратура и извършва  клинично-лабораторни анализи, по спешност и рутинно, 24 часа в денонощието. Изследванията се осъществяват с високотехнологични анализатори в обособени сектори по клинична химия, клинична имунохимия, хематологични и хемостазни анализи, токсикологични анализи, уринни анализи, кръвно-газови анализи и др.

НАПРАВЛЕНИЯ НА ДЕЙНОСТИ:

СПЕШНИ И НЕОТЛОЖНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

ХЕМАТОЛОГИЯ, КРЪВОСЪСИРВАНЕ

УРИНА И ДРУГИ БИОЛОГИЧНИ ТЕЧНОСТИ

КЛИНИЧНА ХИМИЯ

ВИСОКОСПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ:

ХОРМОНИ, ТУМОРНИ МАРКЕРИ, ВИТАМИНИ И СЪРДЕЧНИ МАРКЕРИ