Физикална и рехабилитационна медицина

Умбал Медика лого
1
Лечебни заведения Медика - сграда
1

Вход на Отделение по Съдова хирургия

Отделение по Физикална и рехабилитационна медицина

Висококвалифициран екип от специалисти работи в модерна и добре оборудвана база, съответстваща на изискванията за съвременна физиотерапия и рехабилитация. Отделението разполага с апарати за ниско-, средно- и високочестотни токове, ултразвукови апарати, апарати за ниско и високочестотно магнитно поле. Светлолечение –  лампи (солукс, ифраруж, кварц).
На всеки пациент се предлага индивидуална комплексна лечебно-оздравителна програма.

  • Прием:

    В отделението се осъществява планов прием, чрез направление от специалист.

  • Проследяване възстановяването на пациентите

    За проследяване възстановяването на пациентите и ефекта от проведеното лечение се назначават контролни прегледи след изписване, на които се предписва необходимата поддържаща терапия и хигиенно-диетичен режим.

В отделението се извършва лечение на широк спектър заболявания на:

Централната и периферна нервна система

Сърдечно-съдовата система

Опорно-двигателния апарат

Първични мускулни увреждания и спинална мускулна атрофия

Родова травма на периферна нервна система

Детска церебрална парализа

Специалисти в отделение по Физикална и рехабилитационна медицина