Медика експерт лого

ЦЕНОРАЗПИС НА ПЛАТЕНИТЕ МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ В МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР МЕДИКА ЕКСПЕРТ

УслугаЦена
Потребителска такса съгласно ЗЗО 2,90 лв.
Потребителска такса съгласно ЗЗО /ПЕНСИОНЕР/ 1,00 лв.
Първоначален специализиран преглед от ФТ 60,00 лв.
Заключителен преглед от ФТ 40,00 лв.
Консултация без преглед 20,00 лв.
Консултация по документи 20,00 лв.
Домашен преглед първичен 80,00 лв.
Домашен преглед вторичен 50,00 лв.
Медицински документ/дубликат/ 8,00 лв.
Мускулна инжекция 10,00 лв.
Подкожна инжекция /ваксина/ 6,00 лв.
Измерване на кръвно налягане 5,00 лв.
Мануално мускулно тестуване, ъглометрия,сантиметрия 10,00 лв.
Електростимулация / точкова / 13,00 лв.
Електростимулация / стабилна / 7,00 лв.
Вакуум интерферема 7,00 лв.
Електрофореза, Йонофореза 7,00 лв.
Лечение с диадинамични токове 7,00 лв.
Лчение с интерферентни токове 7,00 лв.
Синусоидални модулирани токове / СМТ / 7,00 лв.
Инхалация 7,00 лв.
Криотерапия, Топлотерапия 7,00 лв.
Магнитотерапия 7,00 лв.
Лечение с ултразвук на едно поле 7,00 лв.
Лечение с ултразвук на повече полета 12,00 лв.
Лечение с УВЧ и МВТ 7,00 лв.
Лазер терапия / на поле / 7,00 лв.
Лазер терапия / на повече полета / 12,00 лв.
Светлолечение (инфрачервени, ултравиолетови лъчи, солукс) 7,00 лв.
Лечение с Д’арсонвал на поле 7,00 лв.
Дълбока осцилация от 15 мин 17,00 лв.
Дълбока осцилация от 20 мин 20,00 лв.
Детоксикатор 30 мин. 15,00 лв.
Текартерапия 40,00 лв.
Ударно вълнова терапия / шокуейв/ 40,00 лв.
Текар терапия + ударно вълнова терапия 70,00 лв.
Високоинтензивен магнит/ статично рамо/ 30,00 лв.
Високоинтензивен магнит/ статично + динамично рамо/ 48,00 лв.
Електросън от 15 до 45 мин.според избора на програма 25,00 лв.
Кинезиотейпинг 15,00 лв.
Механотерапия,суспенсионна терапия, пулитерапия 15,00 лв.
Лечебна гимнастика (аналитична, пасивна) 20,00 лв.
Кинезиологичен анализ 20,00 лв.
Изготвяне на индивидуален кинезитерапевтичен комплекс 20,00 лв.
Раздвижване с артромот 15 мин. 15,00 лв.
Дихателна гимнастика 15,00 лв.
Обучение в седеж, стоеж и ходене 15,00 лв.
Мануална мобилизационна терапия 30 мин 30,00 лв.
Мануална терапия 20,00 лв.
Масаж на лице 15 мин. 15,00 лв.
Масажна яка 15 мин. 21,00 лв.
Масажна яка с масаж на ръка 20 мин. 26,00 лв.
Масажна яка с масаж на две ръце 25 мин. 28,00 лв.
Масаж на гръб 20 мин. 26,00 лв.
Масаж на гръб и ръка 30 мин. 30,00 лв.
Масаж на гръб и две ръце 40мин. 35,00 лв.
Масаж на кръст 15 мин. 21,00 лв.
Масаж на кръст и крак 30 мин. 30,00 лв.
Масаж на кръст и два крака 40 мин. 35,00 лв.
Масаж на цяло тяло 60 мин. 50,00 лв.
Масаж на цяло тяло с мед или вендуза на гръб 50,00 лв.
Вендузен масаж на крака 30 мин. 30,00 лв.
Меден/вендузен масаж на гръб 30 мин. 30,00 лв.
Вендузен масаж на цяло тяло 60 мин. 50,00 лв.
Антицелулитен масаж 30 мин. 32,00 лв.
Антицелулитен масаж 45 мин. 40,00 лв.
Апаратна антицелулитна програма 40 мин. 10,00 лв.
Лимфопрес /горен или долен крайник 15 мин 14,00 лв.
Лимфопрес /горен или долен крайник 30 мин 20,00 лв.
Фитнес – Абонаментна карта за един месец 35,00 лв.
Фитнес – Еднодневна цена (1.5 час) 5,00 лв.
Лечебна гимнастика 7 дни (Аналитична или пасивна) 100,00 лв.
Лечебна гимнастика 7 дни + 1 ФТ процедура 150,00 лв.
Лечебна гимнастика 7 дни + 2 ФТ процедура 170,00 лв.
Лечебна гимнастика 7 дни + 3 ФТ процедура 200,00 лв.
Лечебна гимнастика в домашни условия 45,00 лв.
Лечебна гимнастика + Ел.стимулация в домашни условия 50,00 лв.
Абонаментна карта за 10 домашни терапии /ЛФК / 350,00 лв.
„Абонаментна карта за 10 домашни терапии /ЛФК /+ Ел.стимулация
400,00 лв.
Тангенторна вана 15 мин. 25,00 лв.
Тангенторна вана 30 мин. 40,00 лв.
Перлена вана 20,00 лв.
Перлена вана с луга 25,00 лв.
Сауна /Инфрачервена сауна до 90 мин. 16,00 лв.
Ползване на басейн възрастен 10,00 лв.
Ползване на басейн дете от 0 до 3 год – лв.
Ползване на басейн дете от 4 до 14 год 6,00 лв.
Комплексно ползване на басейн и сауна 20,00 лв.
Частична апликация калолечение 10,00 лв.
Обширна апликация калолечение 15,00 лв.
Цяло тяло калолечение 30,00 лв.
УслугаЦена
Потребителска такса съгласно ЗЗО 2,90 лв.
Потребителска такса съгласно ЗЗО /ПЕНСИОНЕР/ 1,00 лв.
Клиничен преглед от специалист/първичен/ 60,00 лв.
Клиничен преглед от специалист/вторичен/ 40,00 лв.
Консултация без преглед 20,00 лв.
Консултация по документи 20,00 лв.
Домашен преглед първичен 80,00 лв.
Домашен преглед вторичен 50,00 лв.
Медицински документ/дубликат/ 8,00 лв.
Проба за антибиотик 5,00 лв.
Венозна инжекция 15,00 лв.
Мускулна инжекция 10,00 лв.
Подкожна инжекция /ваксина/ 6,00 лв.
Отстраняване на кърлеж с поставяне на ТАП 30,00 лв.
Схема за Синтром 5,00 лв.
ЕКГ 10,00
ЕКГ с разчитане 15,00 лв.
Холтер ЕКГ 80,00 лв.
Измерване на кръвно налягане 5,00 лв.
Ехокардиография 80,00 лв.
Велоергометрия 60,00 лв.
Издаване на протокол за ТЕЛК 30,00 лв.
Експертиза на временна неработоспособност ЛКК 30,00 лв.
Ултразвуково изследване на периферна съдова система 50,00 лв.
Първичен гинекологичен преглед 60,00 лв.
Вторичен гинекологичен преглед 40,00 лв.
Ехография 60,00 лв.
Цитонамазка 30,00 лв.
Микробиология 30,00 лв.
Цервикален секрет с намазка 40,00 лв.
Влагалищен секрет с намазка 40,00 лв.
Преглед + Ехография 80,00 лв.
Преглед + Ехография + цитонамазка 100,00 лв.
Преглед + Ехография + микробиология 100,00 лв.
Диатермокоагулация + преглед 60,00 лв.
Преглед,поставяне на спирала и Ехография/със спирала на пациента/ 100,00 лв.
Преглед и отстраняване на спирала 80,00 лв.
Първичен преглед и туширане на ерозио 60,00 лв.
Вторичен преглед и туширане на ерозио 40,00 лв.
Женска консултация / без гинекологичен преглед и без ехография/ 20,00 лв.
Женска консултация с гинекологичен преглед 70,00 лв.
Женска консултация с ехография 70,00 лв.
Поставяне на вагинален песар 10,00 лв.
Отстраняване на вагинален песар 10,00 лв.
Отстраняване на конци 20,00 лв.
Превръзка – голяма 30,00 лв.
Превръзка – средна 25,00 лв.
Превръзка – малка 18,00 лв.
Снимка от ехографско изследване 3,00 лв.
Първоначален специализиран преглед от ФТ 50,00 лв.
Заключителен преглед от ФТ 30,00 лв.
Мануално мускулно тестуване, ъглометрия,сантиметрия 10,00 лв.
Електростимулация / точкова / 13,00 лв.
Електростимулация / стабилна / 7,00 лв.
Вакуум интерферема 7,00 лв.
Електрофореза, Йонофореза 7,00 лв.
Лечение с диадинамични токове 7,00 лв.
Лчение с интерферентни токове 7,00 лв.
Синусоидални модулирани токове / СМТ / 7,00 лв.
Инхалация 7,00 лв.
Криотерапия, Топлотерапия 7,00 лв.
Магнитотерапия 7,00 лв.
Лечение с ултразвук на едно поле 7,00 лв.
Лечение с ултразвук на повече полета 12,00 лв.
Лечение с УВЧ и МВТ 7,00 лв.
Лазер терапия / на поле / 7,00 лв.
Лазер терапия / на повече полета / 12,00 лв.
Светлолечение (инфрачервени, ултравиолетови лъчи, солукс) 7,00 лв.
Лечение с Д’арсонвал на поле 7,00 лв.
Дълбока осцилация 15 мин. 17,00 лв.
Дълбока осцилация 20 мин 20,00 лв.
Детоксикатор 30 мин. 15,00 лв.
Кинезиотейпинг 15,00 лв.
Механотерапия,суспенсионна терапия, пулитерапия 15,00 лв.
Лечебна гимнастика (аналитична, пасивна) 20,00 лв.
Кинезиологичен анализ 20,00 лв.
Изготвяне на индивидуален кинезитерапевтичен комплекс 20,00 лв.
Раздвижване с артромот 15 мин. 15,00 лв.
Специализирани методи – ВОЙТА, БОБАТ 25,00 лв.
Дихателна гимнастика 15,00 лв.
Обучение в седеж, стоеж и ходене 15,00 лв.
Мануална мобилизационна терапия 30 мин 30,00 лв.
Мануална терапия 20,00 лв.
Масаж на лице 15 мин. 15,00 лв.
Масажна яка 15 мин. 21,00 лв.
Масажна яка с масаж на ръка 20 мин. 26,00 лв.
Масажна яка с масаж на две ръце 25 мин. 28,00 лв.
Масаж на гръб 20 мин. 26,00 лв.
Масаж на гръб и ръка 30 мин. 30,00 лв.
Масаж на гръб и две ръце 40мин. 35,00 лв.
Масаж на кръст 15 мин. 21,00 лв.
Масаж на кръст и крак 30 мин. 30,00 лв.
Масаж на кръст и два крака 40 мин. 35,00 лв.
Масаж на цяло тяло 60 мин. 50,00 лв.
Масаж на цяло тяло с мед или вендуза на гръб 50,00 лв.
Вендузен масаж на крака 30 мин. 30,00 лв.
Меден/вендузен масаж на гръб 30 мин. 30,00 лв.
Вендузен масаж на цяло тяло 60 мин. 50,00 лв.
Антицелулитен масаж 30 мин. 32,00 лв.
Антицелулитен масаж 45 мин. 40,00 лв.
Апаратна антицелулитна програма 40 мин. 10,00 лв.
Лимфопрес /горен или долен крайник 15 мин 14,00 лв.
Лимфопрес /горен или долен крайник 30 мин 20,00 лв.
Войта 7 дни 150,00 лв.
Лечебна гимнастика 7 дни (Аналитична или пасивна) 100,00 лв.
Лечебна гимнастика 7 дни + 1 ФТ процедура 150,00 лв.
Лечебна гимнастика 7 дни + 2 ФТ процедура 170,00 лв.
Лечебна гимнастика 7 дни + 3 ФТ процедура 200,00 лв.
Лечебна гимнастика в домашни условия 45,00 лв.
Лечебна гимнастика + Ел.стимулация в домашни условия 50,00 лв.
Абонаментна карта за 10 домашни терапии /ЛФК / 350,00 лв.
„Абонаментна карта за 10 домашни терапии /ЛФК /+ Ел.стимулация 400,00 лв.
УслугаЦена
Потребителска такса съгласно ЗЗО 2,90 лв.
Потребителска такса съгласно ЗЗО /ПЕНСИОНЕР/ 1,00 лв.
Първоначален специализиран преглед от ФТ 60,00 лв.
Заключителен преглед от ФТ 40,00 лв.
Консултация без преглед 20,00 лв.
Консултация по документи 20,00 лв.
Домашен преглед първичен 80,00 лв.
Домашен преглед вторичен 50,00 лв.
Медицински документ/дубликат/ 8,00 лв.
Мускулна инжекция 10,00 лв.
Подкожна инжекция /ваксина/ 6,00 лв.
Измерване на кръвно налягане 5,00 лв.
Мануално мускулно тестуване, ъглометрия,сантиметрия 10,00 лв.
Електростимулация / точкова / 13,00 лв.
Електростимулация / стабилна / 7,00 лв.
Електрофореза, Йонофореза 7,00 лв.
Лечение с диадинамични токове 7,00 лв.
Лчение с интерферентни токове 7,00 лв.
Синусоидални модулирани токове / СМТ / 7,00 лв.
Инхалация 7,00 лв.
Криотерапия, Топлотерапия 7,00 лв.
Магнитотерапия 7,00 лв.
Лечение с ултразвук на едно поле 7,00 лв.
Лечение с ултразвук на повече полета 12,00 лв.
Лечение с УВЧ и МВТ 7,00 лв.
Лазер терапия / на поле / 7,00 лв.
Лазер терапия / на повече полета / 12,00 лв.
Светлолечение (инфрачервени, ултравиолетови лъчи, солукс) 7,00 лв.
Лечение с Д’арсонвал на поле 7,00 лв.
Дълбока осцилация 15 мин. 17,00 лв.
Дълбока осцилация 20 мин 20,00 лв.
Детоксикатор 30 мин. 15,00 лв.
Текар терапия 40,00 лв.
Ударно вълнова терапия / шокуейв/ 40,00 лв.
Текар терапия + ударно вълнова терапия 70,00 лв.
Високоинтензивен магнит/ статично рамо/ 30,00 лв.
Високоинтензивен магнит/ статично + динамично рамо/ 48,00 лв.
Кинезиотейпинг 15,00 лв.
Механотерапия,суспенсионна терапия, пулитерапия 15,00 лв.
Лечебна гимнастика (аналитична, пасивна) 20,00 лв.
Кинезиологичен анализ 20,00 лв.
Изготвяне на индивидуален кинезитерапевтичен комплекс 20,00 лв.
Раздвижване с артромот 15 мин. 15,00 лв.
Дихателна гимнастика 15,00 лв.
Обучение в седеж, стоеж и ходене 15,00 лв.
Мануална мобилизационна терапия 30 мин 30,00 лв.
Мануална терапия 20,00 лв.
Масаж на лице 15 мин. 15,00 лв.
Масажна яка 15 мин. 21,00 лв.
Масажна яка с масаж на ръка 20 мин. 26,00 лв.
Масажна яка с масаж на две ръце 25 мин. 28,00 лв.
Масаж на гръб 20 мин. 26,00 лв.
Масаж на гръб и ръка 30 мин. 30,00 лв.
Масаж на гръб и две ръце 40мин. 35,00 лв.
Масаж на кръст 15 мин. 21,00 лв.
Масаж на кръст и крак 30 мин. 30,00 лв.
Масаж на кръст и два крака 40 мин. 35,00 лв.
Масаж на цяло тяло 60 мин. 50,00 лв.
Масаж на цяло тяло с мед или вендуза на гръб 50,00 лв.
Вендузен масаж на крака 30 мин. 30,00 лв.
Меден/вендузен масаж на гръб 30 мин. 30,00 лв.
Вендузен масаж на цяло тяло 60 мин. 50,00 лв.
Антицелулитен масаж 30 мин. 32,00 лв.
Антицелулитен масаж 45 мин. 40,00 лв.
Апаратна антицелулитна програма 40 мин. 10,00 лв.
Лимфопрес /горен или долен крайник 15 мин 14,00 лв.
Лимфопрес /горен или долен крайник 30 мин 20,00 лв.
Фитнес – Абонаментна карта за един месец 35,00 лв.
Фитнес – Еднодневна цена (1.5 час) 5,00 лв.
Тангенторна вана 15 мин. 25,00 лв.
Тангенторна вана 30 мин. 40,00 лв.
Сауна /Инфрачервена сауна до 90 мин. 16,00 лв.
Лечебна гимнастика 7 дни (Аналитична или пасивна) 100,00 лв.
Лечебна гимнастика 7 дни + 1 ФТ процедура 150,00 лв.
Лечебна гимнастика 7 дни + 2 ФТ процедура 170,00 лв.
Лечебна гимнастика 7 дни + 3 ФТ процедура 200,00 лв.
Лечебна гимнастика в домашни условия 45,00 лв.
Лечебна гимнастика + Ел.стимулация в домашни условия 50,00 лв.
Абонаментна карта за 10 домашни терапии /ЛФК / 350,00 лв.
„Абонаментна карта за 10 домашни терапии /ЛФК /+ Ел.стимулация 400,00 лв.
Рефлексотерапия 50,00 лв.
Солариум 3 мин. 3,60 лв.
Солариум карта от 36 лв. до 120 лв. в зависимост от времетраенето
УслугаЦена
Потребителска такса съгласно ЗЗО 2,90 лв.
Потребителска такса съгласно ЗЗО /ПЕНСИОНЕР/ 1,00 лв.
Първоначален специализиран преглед от ФТ 60,00 лв.
Заключителен преглед от ФТ 40,00 лв.
Консултация без преглед 20,00 лв.
Консултация по документи 20,00 лв.
Домашен преглед първичен 80,00 лв.
Домашен преглед вторичен 50,00 лв.
Медицински документ/дубликат/ 8,00 лв.
Венозна инжекция 15,00 лв.
Мускулна инжекция 10,00 лв.
Подкожна инжекция /ваксина/ 6,00 лв.
ЕКГ 10,00 лв.
ЕКГ с разчитане 15,00 лв.
Измерване на кръвно налягане 5,00 лв.
Мануално мускулно тестуване, ъглометрия,сантиметрия 10,00 лв.
Електростимулация / точкова / 13,00 лв.
Електростимулация / стабилна / 7,00 лв.
Вакуум интерферема 7,00 лв.
Електрофореза, Йонофореза 7,00 лв.
Лечение с диадинамични токове 7,00 лв.
Лчение с интерферентни токове 7,00 лв.
Синусоидални модулирани токове / СМТ / 7,00 лв.
Инхалация 7,00 лв.
Криотерапия, Топлотерапия 7,00 лв.
Магнитотерапия 7,00 лв.
Лечение с ултразвук на едно поле 7,00 лв.
Лечение с ултразвук на повече полета 12,00 лв.
Лечение с УВЧ и МВТ 7,00 лв.
Лазер терапия / на поле / 7,00 лв.
Лазер терапия / на повече полета / 12,00 лв.
Светлолечение (инфрачервени, ултравиолетови лъчи, солукс) 7,00 лв.
Лечение с Д’арсонвал на поле 7,00 лв.
Дълбока осцилация от 15 мин 17,00 лв.
Дълбока осцилация от 20 мин 20,00 лв.
Детоксикатор 30 мин. 15,00 лв.
Текар терапия 40,00 лв.
Ударно вълнова терапия / шокуейв/ 40,00 лв.
Текар терапия + ударно вълнова терапия 70,00 лв.
Високоинтензивен магнит/ статично рамо/ 30,00 лв.
Високоинтензивен магнит/ статично + динамично рамо/ 48,00 лв.
Кинезиотейпинг 15,00 лв.
Механотерапия,суспенсионна терапия, пулитерапия 15,00 лв.
Лечебна гимнастика (аналитична, пасивна) 20,00 лв.
Кинезиологичен анализ 20,00 лв.
Изготвяне на индивидуален кинезитерапевтичен комплекс 20,00 лв.
Раздвижване с артромот 15 мин. 15,00 лв.
Дихателна гимнастика 15,00 лв.
Обучение в седеж, стоеж и ходене 15,00 лв.
Мануална мобилизационна терапия 30 мин 30,00 лв.
Мануална терапия 20,00 лв.
Масаж на лице 15 мин. 15,00 лв.
Масажна яка 15 мин. 21,00 лв.
Масажна яка с масаж на ръка 20 мин. 26,00 лв.
Масажна яка с масаж на две ръце 25 мин. 28,00 лв.
Масаж на гръб 20 мин. 26,00 лв.
Масаж на гръб и ръка 30 мин. 30,00 лв.
Масаж на гръб и две ръце 40мин. 35,00 лв.
Масаж на кръст 15 мин. 21,00 лв.
Масаж на кръст и крак 30 мин. 30,00 лв.
Масаж на кръст и два крака 40 мин. 35,00 лв.
Масаж на цяло тяло 60 мин. 50,00 лв.
Масаж на цяло тяло с мед или вендуза на гръб 50,00 лв.
Вендузен масаж на крака 30 мин. 30,00 лв.
Меден/вендузен масаж на гръб 30 мин. 30,00 лв.
Вендузен масаж на цяло тяло 60 мин. 50,00 лв.
Антицелулитен масаж 30 мин. 32,00 лв.
Антицелулитен масаж 45 мин. 40,00 лв.
Апаратна антицелулитна програма 40 мин. 10,00 лв.
Лимфопрес /горен или долен крайник 15 мин 14,00 лв.
Лимфопрес /горен или долен крайник 30 мин 20,00 лв.
Лечебна гимнастика 7 дни (Аналитична или пасивна) 100,00 лв.
Лечебна гимнастика 7 дни + 1 ФТ процедура 150,00 лв.
Лечебна гимнастика 7 дни + 2 ФТ процедура 170,00 лв.
Лечебна гимнастика 7 дни + 3 ФТ процедура 200,00 лв.
Лечебна гимнастика в домашни условия 45,00 лв.
Лечебна гимнастика + Ел.стимулация в домашни условия 50,00 лв.
Абонаментна карта за 10 домашни терапии /ЛФК / 350,00 лв.
„Абонаментна карта за 10 домашни терапии /ЛФК /+ Ел.стимулация
400,00 лв.
Тангенторна вана 15 мин. 25,00 лв.
Тангенторна вана 30 мин. 40,00 лв.
Перлена вана 20,00 лв.
Перлена вана с луга 25,00 лв.
Сауна /Инфрачервена сауна до 90 мин. 16,00 лв.

ВСИЧКИ ПОСОЧЕНИ ЦЕНИ СА В БЪЛГАРСКИ ЛЕВА!

Медика експерт лого

За нас

Новини

Медицински дейности

Онлайн услуги

Лекари

Кариери

Информация за пациента

Телефонен указател