Лого СБАЛФРМ

ЦЕНОРАЗПИС НА ПЛАТЕНИТЕ МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ В СБАЛФРМ МЕДИКА

Услуга Цена
Потребителска такса съгласно ЗЗО 5,80 лв
Първоначален специализиран преглед от ФТ 60,00 лв.
Заключителен преглед от ФТ 40,00 лв.
Консултация без преглед 20,00 лв.
Консултация по документи 20,00 лв.
Домашен преглед първичен 80,00 лв.
Домашен преглед вторичен 50,00 лв.
Медицински документ/дубликат/ 8,00 лв.
Леглоден /легло и храна/ 80,00 лв.
Леглоден на придружител /легло и храна/ 80,00 лв.
Венозна инжекция 15,00 лв.
Мускулна инжекция 10,00 лв.
Подкожна инжекция /ваксина/ 6,00 лв.
ЕКГ 10,00
ЕКГ с разчитане 15,00 лв.
Измерване на кръвно налягане 5,00 лв.
Мануално мускулно тестуване, ъглометрия,сантиметрия 10,00 лв.
Електростимулация / точкова / 13,00 лв.
Електростимулация / стабилна / 8,00 лв.
Вакуум интерферема 8,00 лв.
Електрофореза, Йонофореза 8,00 лв.
Лечение с диадинамични токове 8,00 лв.
Лчение с интерферентни токове 8,00 лв.
Синусоидални модулирани токове / СМТ / 8,00 лв.
Инхалация 8,00 лв.
Криотерапия, Топлотерапия 8,00 лв.
Магнитотерапия 8,00 лв.
Лечение с ултразвук на едно поле 8,00 лв.
Лечение с ултразвук на повече полета 14,00 лв.
Лечение с УВЧ и МВТ 8 лв
Лазер терапия / на поле / 8,00 лв.
Лазер терапия / на повече полета / 14,00 лв.
Светлолечение (инфрачервени, ултравиолетови лъчи, солукс) 8,00 лв.
Дълбока осцилация 15-20 мин. 17 лв. до 20 лв.
Детоксикатор 30 мин. 15,00 лв.
Текар терапия 40,00 лв.
Ударно вълнова терапия / шокуейв/ 40,00 лв.
Текар терапия + ударно вълнова терапия 70,00 лв.
Високоинтензивен магнит/ статично рамо/ 30,00 лв.
Високоинтензивен магнит/ статично + динамично рамо/ 48,00 лв.
Кинезиотейпинг 15,00 лв.
Механотерапия,суспенсионна терапия, пулитерапия 15,00 лв.
Лечебна гимнастика (аналитична, пасивна) 20,00 лв.
Кинезиологичен анализ 20 лв
Изготвяне на индивидуален кинезитерапевтичен комплекс 20 лв
Раздвижване с артромот 15 мин. 15,00 лв.
Специализирани методи – ВОЙТА, БОБАТ 25,00 лв.
Дихателна гимнастика 15,00 лв.
Обучение в седеж, стоеж и ходене 15 лв
Мануална мобилизационна терапия 35мин 30,00 лв.
Мануална терапия 20,00 лв.
Масаж на лице 15,00 лв.
Масажна яка 15 мин. 21,00 лв.
Масажна яка с масаж на ръка 20 мин. 26,00 лв.
Масажна яка с масаж на две ръце 25 мин. 28,00 лв.
Масаж на гръб 20 мин. 26,00 лв.
Масаж на гръб и ръка 30 мин. 30,00 лв.
Масаж на гръб и две ръце 40 мин. 35,00 лв.
Масаж на кръст 15 мин. 21,00 лв.
Масаж на кръст и крак 30 мин. 30,00 лв.
Масаж на кръст и два крака 40 мин. 35,00 лв.
Масаж на цяло тяло 60 мин. 50,00 лв.
Масаж на цяло тяло с мед или вендуза на гръб 50,00 лв.
Вендузен масаж на крака 30 мин. 30,00 лв.
Меден/вендузен масаж на гръб 30 мин. 30,00 лв.
Вендузен масаж на цяло тяло 60 мин. 50,00 лв.
Лимфопрес /горен или долен крайник 15 мин 14,00 лв.
Лимфопрес /горен или долен крайник 30 мин 20,00 лв.
Лечебна гимнастика 7 дни (Аналитична или пасивна) 100,00 лв.
Войта 7 дни 150,00 лв.
Лечебна гимнастика 7 дни + 1 ФТ процедура 150,00 лв.
Лечебна гимнастика 7 дни + 2 ФТ процедура 170,00 лв.
Лечебна гимнастика 7 дни + 3 ФТ процедура 200,00 лв.
Лечебна гимнастика в домашни условия 45,00 лв.
Лечебна гимнастика + Ел.стимулация в домашни условия 50,00 лв.
Абонаментна карта за 10 домашни терапии /ЛФК / 350,00 лв.
„Абонаментна карта за 10 домашни терапии /ЛФК /+ Ел.стимулация
400,00 лв.
Неосигурени пациенти заплащат пълната стойност на цената на клиничната пътека и цената на скъпоструващия консуматив /ако има такъв/!

ВСИЧКИ ПОСОЧЕНИ ЦЕНИ СА В БЪЛГАРСКИ ЛЕВА!

Лого СБАЛФРМ

За нас

Новини

Медицински дейности

Онлайн услуги

Лекари

Кариери

Информация за пациента

Телефонен указател